Dejan Šild (TopCode)
Author Archives: Dejan Šild (TopCode)

Izmena cenovnika paketa i usklađivanje Opštih uslova poslovanja – 01.04.2017

  postavljeni su novi Opšti uslovi poslovanja koji važe od 01.04.2017, promene su samo u  minimalnom broju ugovorenih sati kod ugovaranja podrške. Korisnici koji imaju važeći ugovor o licenciranju i/ili podršci, imaju uslove po Opštim uslovima koji su važili na dan potpisivanja ugovora. u skladu sa novim opštim uslovima, postavljen je i novi cenovnik podrške […]

Optimizacija poslovnih procesa

Uvek može bolje! Rečenica koja se često čuje. Ipak, postavlja se pitanje: kako? Ko može bolje? Kada može bolje i šta može bolje? Jednostavna pitanja, relativno komplikovani odgovori. Ako poslovanje doživljavamo kao proces koji se konstantno unapređuje i raste, a sastoji se od mnogih drugih manjih procesa, onda dobijamo kompleksan sistem. Stiv Džobs je rekao da […]

Kada izabrati specijalizovan program, a kada integrisan program

Upotreba informacionih tehnologija veoma mnogo je doprinela tome da se preduzeća bolje organizuju i da poboljšaju procese rada u odnosu na prethodne godine dok nisu postojali internet i softverska rešenja. Razvoj i primena softverskih rešenja, uz odgovarajući hardver, omogućili su relativno jednostavno praćenje poslovanja. Kad kažemo poslovanje, pre svega se misli na sve finansijske procese, […]

Šta smo radili u prvoj polovini 2016

TopBusiness poslovni softver se stalno unapređuje. Pošto duže vreme nismo objavljivali na čemu radimo, vreme je da to ispravimo. U proteklom periodu značajnije dorade su: dorađena knjiga šanka (DPU) i novi KEP obrazac razne dorade i ispravke vezane za opciju sinhronizacije podataka između više maloprodaja i centrale dorade na POS (kasa) modulu – mogućnost stavljanja računa […]