Profi

Knjigovodstveni softver

KOME JE NAMENJEN?

Ovo je paket sa kompletom svih funkcija TopBusiness poslovog softvera. Paket je predodređen da informaciono isprati najzahtevnija i najkompleksnija preduzeća sa intenzvnim razvojem i višestrukim delatnostima.

Konkretno:

 • pretpostavmo da ste kompleksno malo ili srednje preduzeće,
 • da imate veliki broj dobavljača i kupaca,
 • uvozite i servisirate određene mašine ili uređaje,
 • bavite se i proizvodnjom gotovih proizvoda ili komponenti
 • koristite sezonski ili permanentno obrtna sredstva za otkup poljoprivrednih proizvoda ili drugih sirovina
 • koristite svakodnevno kolsku vagu za merenje težine sirovina ili otkupnih proizvoda
 • često vršite kompenzacije
 • vešto kombinujete veleprodajne i maloprodajne kapacitete
 • imate komisionu prodaju kao komitent ili komisionar
 • vodite interno finansijsko knjigovodstvo
 • uprava-menadžment svakodnevno analizira tok novca i ostale napredne analitike

Sve gore navedeno je realni život srednjeg preduzeća sa konstantnom borbom za očuvanje kvaliteta poslovanja tržišnog učešća, kupaca i profita.

Ovakav vid poslovanja zahteva velike cifre i izvanrednu informacionu komunikaciju između svih celina ovog složenog preduzeća.

Set opcije koje vam nudi Profi paket učiniće vaš rad jednostavnijim, bržim i efikasnijim.

Piramida upravljanja i izveštavanja ŠTA, KO i ZAŠTO radi, biće u celosti predstavljena vlasniku, direktoru i upravi u realnom vremenu.

Svakog momenta, moći će da planiraju, preventivno i hitno reaguju nad svim poslovima i celinama, kako pojedinačno, tako i u celosti poslovanja organizacije.

Koncept kreiranja PROFI funkcionalnosti je zasnovan na principima skalabilnog prilagođavanja specifičnostima kompanije.

Dakle, sve što je realno potrebno povezati u logičnu poslovnu celinu, program je unapred ostvario.

Tim TopCode Software predvideo je intenzivno ispitavanje i mapiranje svih radnih procesa, intenzivnu obuku, puštanje u rad i eksploataciju uz konstantnu i neprimetnu softversko-tehničku podršku.

Cilj ovog programa je da zaposlenima i upravi omogući maksimalnu eksploataciju znanja i poslovnih veština utkanih u program, kako bi kompaniji korisniku, pružili maksimalni stepen optimizacije procesa poslovanja, koje se dalje direktno pojavljuje kao dodatni profit i dobro i pametno investiranje.

DA LI JE EFIKASAN?

Stepen efikasnosti korišćenja samog programa je u direktno srazmeri sa stepenom predznanja zaposlenih, sistema organizacije kompanije, i kvalitetno i temeljno izvedene obuke zaposlenih.

ŠTA SADRŽI?

Set sadrži kompletne funkcionalnosti SVIH Paketa TopBusiness poslovnog softvera.

Za lako usvajanje činjenica ZA korišćenje ovog softvera uzećemo plastičan primer investiranja u MAŠINE!

Posmatrajmo ovaj programski paket kao dobro podešene i projektovane grupe mašina.

 • Kupujete mašine bez ograničenja u eksploataciji po broju opslužilaca
 • TopCode tim je dobro izmerio i podesio svaku ponaosob prema zahtevima radnog mesta, logične celine i kompletne organizacije
 • TopCode tim je nakon probnog puštanja u rad identifikovao sa upravom kompanije sve tačke na kojima se mora podići stepen efikasnosti i ušteda u radu i prema tome je dodatno prepodesio, programirao i fino podesio rad mašina.
 • TopCode tim je ispitao predznanje, intervenisao u dopuni baze znanja i dobro obučio sve operatere i zaposlene.

Dežurna služba TopCode tima neprestano kontroliše, servisira i unapređuje rad mašina prema potrebama zakona Republike Srbije, tržišnim i tehnološkim zahtevima delatnosti i konačno prema realnim, dnevnim potrebama uprave konkretnog preduzeća.

PREUZMITE CENOVNIK PAKETA

Da bi preuzeli cenovnik naših paketa morate popuniti sledeća polja, i odmah ćemo Vam poslati link za preuzimanje na email adresu koju ste uneli. Hvala Vam na interesovanju za naš softver!

*Polja označena zvezdicom (*) su obavezna
**Slanjem ovog zahteva, prihvatate da ponekad dobijate informacije od nas na unešenu email adresu. Moći ćete se odjaviti sa liste ako to budete želeli!