Brzi vodič

Danas na tržištu postoji velika ponuda različitih softvera! Uzevši u obzir sve što se nudi, definitivno nije jednostavno izabrati dobar i odgovarajući poslovni softver.

Tag Archives for " štampa "

Planirana poboljšanja za TopBusiness System

Urađeno je mnogo poboljšanja u TBS: modul za vođenje auto servisa, direktna štampa svih pregleda, vođenje maloprodaje sa više odeljaka, izveštaj o prodaji duvanskih proizvoda, zatvaranje kompenzacija i kreiranje predloga za kompenzaciju, poboljšanja u procesu inventarisanja, doteran rad sa barkodovima, kao i unos i štampa maloprodajnih kalkulacija, nabavna i prodajna cena na robnim karticama… I […]