Planirana poboljšanja za TopBusiness System

Urađeno je mnogo poboljšanja u TBS: modul za vođenje auto servisa, direktna štampa svih pregleda, vođenje maloprodaje sa više odeljaka, izveštaj o prodaji duvanskih proizvoda, zatvaranje kompenzacija i kreiranje predloga za kompenzaciju, poboljšanja u procesu inventarisanja, doteran rad sa barkodovima, kao i unos i štampa maloprodajnih kalkulacija, nabavna i prodajna cena na robnim karticama… I […]