TopBusiness poslovni program

Agreement icons created by Eucalyp - Flaticon

Trgovina

Production icons created by noomtah - Flaticon

Proizvodnja

Agriculture icons created by Vectors Tank - Flaticon

Agrar

Bookkeeping icons created by AmethystDesign - Flaticon

Knjigovodstvo

Repair icons created by BomSymbols - Flaticon

Servis

Delivery weighing icons created by vectorsmarket15 - Flaticon

Vaga

Ecommerce icons created by Freepik - Flaticon

Online trgovina

TopBusiness softver je kompletno poslovno rešenje koje obuhvata sve poslovne procese u preduzeću. Namenjen je preduzetnicima, malim i srednjim preduzećima, kao i poljoprivrednim zadrugama.

Nastao je dugogodišnjim rešavanjem praktičnih problema skladištenja i obrade podataka iz poslovnih procesa u niz preduzeća, i pokušajušto logičnijeg pristupa u njihovom tumačenju i rešavanju. Tokom godina rada, i stalnim dopunjavanjem mogućnosti sistema, uspeli smo da stvorimo pouzdano, efikasno i jednostavno rešenje koje može da zadovolji potrebe svih naših korisnika.

TopBusiness  poslovni program obuhvata sledeće oblasti poslovanja:

Zakažite prezentaciju ili postavite pitanje

zakazi prezentaciju

OSNOVNE KARAKTERISTIKE

INTEGRISANOST

Svi podaci se u TopBusiness unose samo jednom. Svako naknadno pojavljivanje tih podataka je izbor već unešenih podataka. Ispravkom nekog podatka on je automatski ispravljen svugde gde se pojavljuje.

KONKURENTNI RAD VIŠE KORISNIKA

TopBusiness je od početka razvijan kao sistem koji će moći podneti istovremeni rad velikog broja korisnika, tako da ne postoje nikakva ograničenje u tom smislu. U TopBusiness je jedini limit da ne mogu dva korisnika da menjaju isti dokument, dok unos novih dokumenata, čak i istog tipa, ne predstavlja problem.

Razvili smo sistem koji ne dozvoljava da zalihe “odu u minus” čak i pri istovremenom trošenju iste robe od strane više korisnika.

JEDNOSTAVAN KORISNIČKI INTERFEJS

Osnovni princip koji smo sledili pri razvijanju TopBusiness je bio da korisnički interfejs bude što pregledniji i lakši za savladavanje. Prema reakcijama naših korisnika, u tome smo prilično uspeli. Zahvaljujući tome, novi korisnici mogu veoma brzo da počnu samostalno i efikasno da koriste sve mogućnosti koje TopBusiness pruža.

Osnovni principi su: korišćenje menija, rad sa više strana istovremeno, korišćenje pregleda po tipovima dokumenata, posebni prozori za unos dokumenta sa mogućnosti odustajanja u bilo kom momentu, export podataka u excel, logično grupisanje programskih celina.

AUTOMATSKO KNJIŽENJE U GLAVNU KNJIGU

TopBusiness je knjigovodstveni sistem, i svaka poslovna promena se mora proknjižiti da bi se efekat video u poslovnim knjigama i pregledima. Za sve vrste dokumenata se može podesiti jedan ili više modela automatskog knjiženja, te i korisnik koji ne poznaje knjigovodstvo može lako proknjižiti dokumente koje kreira. Može se podesiti i da knjiženje mora naknadno uraditi knjigovođa.

AUTOMATSKO VOĐENJE PDV EVIDENCIJE

U TopBusiness softveru se svako knjiženje automatski evidentira i u posebnu PDV evidenciju. Podešavanjem modela knjiženja se pored knjiženje u glavnu knjigu podešava i knjiženje u PDV evidenciju na odgovarajuću poziciju u POPDV obrascu. Postoje posebne kartice za PDV evidenciju, kao i ekranski pregled POPDV.

 

AUTOMATSKO VOĐENJE POSLOVNIH KNJIGA

Svaki proknjiženi dokument je automatski upisan u odgovarujuću poslovnu knjigu (KIR,KPR,KEP).

RADNI DOKUMENTI

Svi dokumetni se mogu kreirati u dve faze: prvo kao radni dokument, a kada se on zaključi postaje zaključeni dokument. Radni dokument je koristan u situaciji kada u toku rada na dokumentu morate hitno uraditi neke druge poslove, onda snimite dokument na kome radite kao radni, uradite druge poslove, a zatim nastavite rad na ovom dokumentu. Kada se dokument zaključi, više se ne može brisati, može se samo stornirati.

NAPREDNA ANALITIKA

TopBusiness ima ugrađene pivot preglede, koje korisniku pružaju velike mogućnosti dobijanja agregatnih pregleda po njegovoj želji. Za veoma kratko vreme potrebno za savladavanje ovog alata, korisnik će biti u mogućnosti da samostalno dobija tabelarne i grafičke preglede poslovnih podataka.

 

Zakažite prezentaciju ili postavite pitanje

zakazi prezentaciju
 

PRIVILEGIJE KORISNIKA

Za svakog korisnika sistema se mogu detaljno podesiti privilegije pristupa određenim opcijama programa, čak i sama vidljivost opcija. Korisnici se mogu grupisati i zatim im se dodeljivati zajedničke grupne privilegije.

FLEKSIBILNOST U DODAVANJU TIPOVA DOKUMENATA

To znači da veoma lako možemo podesiti da npr. umesto jednog tipa za izlazne fakture imate posebno fakture za domaće kupca, za inostrane, za usluge, itd. I tada će svaki od tih tipova faktura imati svoj poseban brojač i oznaku (IFR-10/2010, IFS-5/2010,…), za svaki tip će se moći podesiti drugačije automatsko knjiženje, drugačija štampa, podrazumevani način plaćanja, i još niz drugih parametara. Ovo naravno važi i za sve druge tipove dokumenata.

LAKO DODAVANJE NOVIH IZVEŠTAJA I PREGLEDA

Svaki tip dokumenta može imati više izveštaja, i izborom iz padajuće liste se bira koji želite štampati. Pored standardnih izveštaja i reporte, možemo lako dodati nove koji vam trebaju zbog specifičnosti vašeg poslovanja, čak ih možete i samo izraditi. Svi izveštaji se pored štampanja mogu i izvesti u pdf, xls (excel), rtf, bmp i niz drugih formata, i lako poslati na email.

PRILOZI UZ DOKUMENTE

Uz svaki dokument u softveru se mogu dodati razni prilozi. Npr. moguće je uz unos ulaznog računa skenirati originalni račun (ili dodati pdf ako je stigao elektronski), ugovore, ponude, i slično. Ako bilo kome u firmi posle zatreba uvid u original dokument, a ima odgovarajuću privilegiju, ne mora više pretraživati arhivu.

ELEKTRONSKI RAČUNI

Integracijom sa sistemom Moj e-račun moguće je direktno iz TopBusiness softvera slati izlazne račune vašim kupcima, kao i primati ulazne račune od dobavljača. Prilikom slanja automatski se generiše pdf fajl računa i šalje se jednom klikom na sistem provajdera, koji radi digitalni potpis, arhivira dokument, šalje obaveštenje kupcu na email i omogućava preuzimanje fakture. Imate uvek povratnu informaciju da li je račun preuzet i kada.

ELEKTRONSKI DELOVODNIK

Korišćenjem naše delovodne knjige, svi vaši korisnici sa odgovarajućom privilegijom će imati mogućnost uvida u pristigle i poslate dokumente. Dokumenti se mogu skenirati i tako čuvati u posebnoj bazi podataka, te korisnici vrlo lako iz programa mogu imati uvid u originalni dokument, bez potrebe da ga traže po arhivama.

SLANJE SMS ZA GRUPU KOMITENATA

Direktno iz TopBusiness možete kreirati kratke reklamne poruke ili obaveštenja vašim klijentima o završenom servisu, lojaliti poenima, itd.

APLIKACIJA ZA ANDROID UREĐAJE

Kao podrška radu za prodaju na terenu i magacinsko poslovanje, razvili smo aplikaciju za Android prenosne uređaje (tablete i telefone).

Aplikacija za terensku prodaju omogućava da komercijalista ima na uvid:

  • osnovne podatke o kupcima (njihova dugovanja i istoriju kupovine po artiklima)

  • podatke o artiklima (cene, zalihe, pakovanja),

  • te je omogućeno kreiranje porudžbenice i trenutno slanje u centralu.

Aplikacije ne zahteva stalnu internet konekciju. Moguće je da radi i u potpuno offline modu.

Aplikacija za magacinsko poslovanje omogućava:

  • evidenciju magacinskog prijema robe
  • evidenciju magacinskog izlaza robe
  • popis inventara
  • kreiranje narudžbenica i plana nabavke
 

POPIS UZ POMOĆ POCKET PC APLIKACIJE

Za olakšano vođenje popisa robe u magacinu, izradili smo aplikaciju za Windows Mobile uređaje koji imaju barkod čitač. Preuzimaju se podaci iz glavne baze podataka o artiklima, a nakon unosa popis se prosleđuje nazad.

SISTEM ONLINE PODRŠKE I UPDATE PROGRAMA

Kroz aplikaciju možete postaviti pitanja, sugestije, zahteve ili primedbe na našem online tracker sistemu, kao i videti naše odgovore i kako napreduje obrada pojedinačnih tiketa. Licence za softver se takođe produžuju samo jednim klikom u aplikaciji. Isto jednim klikom možete proveriti da li na serveru postoji novija verzija TopBusiness, i ako ima da je preuzmete i instalirate.

MAGACINSKI ODELJCI

Specifičnost TopBusinessa je mogućnost kreiranja tkz. “internih odeljaka” unutar magacina, te za svaki od njih imati posebno pregled stanja i robne kartice, a opet imati i ukupne preglede na nivou celog magacina.

Konkretan primer je mogućnost da unutar jednog prodajnog mesta razdvojite odgovornosti i zalihe, a opet da ne morate registrovati dve prodavnice.

ZAJEDNIČKA BAZA ZA VIŠE GODINA

TopBusiness je koncipiran tako da podrazumeva da će se podaci iz više poslovnih godina čuvati u jednoj bazi podataka. To znači da je moguće praviti periodične izveštaje i analitičke preglede koji obuhvataju višegodišnji period. Prelazak u pregled podataka iz neke od prethodnih poslovnih godina je dva klika mišem i izbor iz padajuće liste.

ZAJEDNIČKA BAZA ZA VIŠE PREDUZEĆA

Još jedna osobenost TopBusiness-a je da pored više poslovnih godina, možete voditi i više firmi u istoj bazi podataka. Ovo je posebno pogodno za vođenje osnovnog i zavisnih preduzeća, gde ta preduzeća mogu deliti iste šifarnike roba, kupaca i dobavljača, te pratiti kartice roba i kupaca u svim tim preduzećima! Takođe je moguće voditi posebne šifarnike za svako preduzeće, kao i kombinacija deljenih i posebnih šifara.

MINIMALNI ZAHTEVI

TopBusiness koristi Firebird SQL kao sistem za upravljanje bazom podataka. Firebird je besplatan (open source) i multiplatformski, što znači da server za bazu podataka možete postaviti na raznim operativnim sistemima – Windows ili Linux. Nemate potrebu plaćanja licenci za bazu podataka, niti kupovati Windows Server – postavka Windows Home ili besplatnog Linux servera će savršeno funkcionisati bez obzira na broj korisnika.

Klijent aplikacija radi samo pod Windows operativnim sistemima 7/8/10 (iako se može podesiti i rad pod Linuxom u emulatoru Wine).

Za jednokorisničke sisteme i baza i klijent aplikacija se mogu vrlo lako podesiti da rade na istom računaru, uz lako kasnije proširenje na mrežni rad ukoliko se ukaže potreba za tim.

SIGURNOST PODATAKA

Postoji ugrađena opcija za pravljenje sigurnosne kopije baze podataka. Zahvaljujući upotrebi Firebird SQL baze podataka, backup je moguće uraditi bez potrebe da ostali aktivni korisnici izlaze iz programa, tj neće ni znati da se radi backup. Osim toga, može se podesiti i automatsko pokretanje backupa u određenim intervalima.

Brz početak rada