Izmena cenovnika paketa i usklađivanje Opštih uslova poslovanja – 01.04.2017

  postavljeni su novi Opšti uslovi poslovanja koji važe od 01.04.2017, promene su samo u  minimalnom broju ugovorenih sati kod ugovaranja podrške. Korisnici koji imaju važeći ugovor o licenciranju i/ili podršci, imaju uslove po Opštim uslovima koji su važili na dan potpisivanja ugovora. u skladu sa novim opštim uslovima, postavljen je i novi cenovnik podrške […]

Srećna Nova 2017!!!

Svim našim saradnicima i korisnicima želimo srećnu i uspešnu Novu godinu !!! Za početak nove godine, navodimo šta smo radili krajem prošle godine: podška za Dini Argeo vagarske terminale lojaliti program za maloprodaje, sa mogućnošću slanja SMS obaveštenja dodata podrška za novog SMS provajdera razrađeno vođenje poreske evidencije i poslovnih knjiga za korisnike glavne knjige dorade […]

Optimizacija poslovnih procesa

Uvek može bolje! Rečenica koja se često čuje. Ipak, postavlja se pitanje: kako? Ko može bolje? Kada može bolje i šta može bolje? Jednostavna pitanja, relativno komplikovani odgovori. Ako poslovanje doživljavamo kao proces koji se konstantno unapređuje i raste, a sastoji se od mnogih drugih manjih procesa, onda dobijamo kompleksan sistem. Stiv Džobs je rekao da […]

Kada izabrati specijalizovan program, a kada integrisan program

Upotreba informacionih tehnologija veoma mnogo je doprinela tome da se preduzeća bolje organizuju i da poboljšaju procese rada u odnosu na prethodne godine dok nisu postojali internet i softverska rešenja. Razvoj i primena softverskih rešenja, uz odgovarajući hardver, omogućili su relativno jednostavno praćenje poslovanja. Kad kažemo poslovanje, pre svega se misli na sve finansijske procese, […]

1 2 3 8