Magacinsko poslovanje i njegovo unapređenje kroz efikasno korišćenje poslovnog softvera

Magacinsko poslovanje

U današnjem dinamičnom poslovnom okruženju, efikasno upravljanje magacinskim poslovanjem ključno je za uspeh kompanija svih veličina. Dok manje kompanije često mogu koristiti jednostavne metode evidencije, ozbiljnije organizacije koje zahtevaju precizno vođenje po odeljcima, pozicijama, pakovanjima i LOT-ovima, moraju posegnuti za naprednim rešenjima kao što je poslovni softver za magacinsko poslovanje.

Pročitajte nadalje šta je ono što je bitno kod magacinskog poslovanja i zašto vam preporučujemo naš modul za magacinsko poslovanje.

Savremena potreba za upravljanjem magacinskim poslovanjem

Današnje kompanije suočavaju se s rastućim zahtevima kada je reč o praćenju i upravljanju zalihama. Bez obzira na veličinu, tačna informacija o količinama, pozicijama, LOT brojevima, rokovima trajanja i drugim podacima postala je neophodna. Zahtev se javlja kako bi se osigurala efikasnost u lancu snabdevanja, smanjili gubici i zadovoljili zahtevi klijenata.

Magacinsko poslovanje za manje firme

Za manje firme koje nemaju kompleksne potrebe za upravljanjem zalihama, jednostavna evidencija robe često može biti dovoljna. Ovi sistemi omogućavaju praćenje osnovnih informacija o zalihama, kao što su naziv proizvoda, količina, i možda osnovna kategorizacija. To je pogodno za firme koje ne posluju s velikim obimima robe i nemaju potrebu za detaljnim praćenjem pozicija ili LOT brojeva.

Ukoliko niste sigurni šta vam je sve od funkcionalnosti potrebno za vašu firmu i za druge sektore osim kod magacinskog poslovanja, pogledajte naš vodič za izbor poslovnog programa.

Kompleksno magacinsko poslovanje za veće firme

Za veći obim poslovanja, za veće i ozbiljnije firme koje imaju veći obim robe i zahtevaju precizno praćenje, potreban je sofisticiraniji pristup. Poslovni softver za magacinsko poslovanje omogućava organizacijama da upravljaju svojim zalihama na višem nivou detalja. Evo nekoliko ključnih karakteristika ovakvih sistema:

1. Precizno praćenje pozicija i odeljaka: U velikim skladištima, efikasno praćenje pozicija gde se svaka stavka nalazi može značajno smanjiti vreme potrebno za pretragu i uzimanje zaliha;

2. Evidencija pakovanja i LOT brojeva: Ovi podaci su ključni za praćenje porekla i sudbine svake stavke u zalihama. U slučaju potrebe za povlačenjem proizvoda, precizno praćenje LOT brojeva može biti od vitalnog značaja;

3. Automatizacija i integracija: Poslovni softver za magacinsko poslovanje može se integrisati s drugim poslovnim sistemima, kao što su sistem za upravljanje zalihama ili sistem za upravljanje naručivanjem, kao i proizvodnim sistemom, čime se stvara integrisani ekosistem;

4. Optimizacija zaliha: Napredni softveri omogućavaju analizu podataka kako bi se donosile informisane odluke o obimu zaliha i naručivanju, čime se smanjuju nepotrebni troškovi i gubici;

5. Praćenje rokova trajanja: Za kompanije koje rukuju proizvodima sa ograničenim rokovima trajanja, softver omogućava upozorenja o isteklim rokovima i pravilno upravljanje ovim proizvodima;

TopBusiness softver u Premium paketu nudi opciju magacinskog modula

Preciznost kroz jednostavnost

Evidencija u magacinskom poslovanju treba da bude precizna, ali istovremeno i jednostavna. Jedan od ključnih aspekata TopBusiness poslovnog softvera je svedena evidencija na osnovne podatke, oslobađajući magacionere od nepotrebnih unosa kao što su cene, valute i tekući računi. Svi elementi interfejsa TopBusiness softvera su pažljivo dizajnirani kako bi olakšali rad, koristeći veće fontove, pregledne tabele i intuitivne dugmiće za lakši unos podataka.

Magacinski nalog – srž modula

Središnji deo ovog poslovnog softvera je Magacinski nalog, ključni dokument koji omogućava vođenje evidencije o ulazu i izlazu robe iz magacina. Ovaj nalog obuhvata naloge za uskladištenje i izskladištenje, promet sa kupcima i dobavljačima, kao i interni prenos robe između magacina unutar kompanije.

Magacinski nalog detaljno prati svaki artikal, pakovanje ili paletu (kroz paking listu), dodeljujući im specifičnu magacinsku poziciju. Unos artikala se dodatno olakšava opcijom automatskog generisanja internog LOT broja ili unošenjem LOT broja sa pratećeg ulaznog dokumenta. Ovaj sistem omogućava sveobuhvatnu sledljivost artikala kroz softver.

Sledljivost i knjigovodstvo

Poseban fokus TopBusiness ERP sistema je na unapređenju sledljivosti artikala. Cilj je osloboditi knjigovodstvo vođenja detaljne evidencije o LOT brojevima, serijama i šaržama čime se pojednostavljuje robno knjigovodstvo. Umesto toga, ova sledljivost se prenosi na magacinski modul. Knjigovodstvo prati generičke šifre artikala, pojednostavljujući proces knjiženja i istovremeno održavajući preciznost. Veza sa knjigovodstvenom evidencijom se ogleda u sledećem: 

  1. svaki ulaz u magacin (nalog) se može povezati sa ulaznom kalkulacijom u knjigovodstvu (može i obrnuto iako je to retko realna situacija), kalkulacija povlači stvarno pristigle artikle (ukoliko se desi odstupanje u odnosu na otpremnicu/fakturu). Takođe se može napraviti nalog i na osnovu narudžbenice od dobavljača;
  2. od knjigovodstvne otpremnice ili fakture se može automatski kreirati nalog magacioneru, te se čeka da on upakuje robu i proveri realno stanje, i nakon toga se može proknjižiti knjigovodstveni dokument;
  3. tehnološki radni nalozi su potpuno integrisani sa magacinskim modulom:
  • kreiranje naloga sa brojem LOT-a i potrebnim brojem šarži;
  • automatski se kreiraju nalozi za trebovane sirovine, kao i nalog za prijem gotovih proizvoda sa LOT-šarža brojem;
  • opcije merenja / trebovanja sirovina po LOT za svaku šaržu, potpuna sledljivost;
  • kreiranje knjigovodstvenog radnog naloga i trebovanja sirovina na klik;

 

Magacinsko poslovanje i rad u ERP

Pregled stanja i integrisana opcija za upoređivanje

Magacinski modul TopBusiness softvera pruža sveobuhvatan pregled zaliha, nezavisan od knjigovodstvenog robnog stanja. Korisnici mogu lako pregledati stanje po magacinskim pozicijama, artiklima/pakovanjima (kutijama/džakovima) i paletama. Pored toga, TopBusiness nudi i integrisanu opciju za uporedni pregled u obema evidencijama, omogućavajući bolju kontrolu i analizu.

magacinsko poslovanje i TopBusiness softver

Upravljanje magacinskim poslovanjem postalo je ključna tačka za efikasno funkcionisanje modernih kompanija. Magacinsko poslovanje ima ključnu ulogu u lancu snabdevanja i distribucije proizvoda. Njegova važnost ogleda se u nizu faktora koji doprinose efikasnom i uspešnom poslovanju preduzeća. Dok manje kompanije mogu koristiti jednostavne metode evidencije, velike kompanije koje zahtevaju precizno praćenje robe moraju se osloniti na poslovni program za magacinsko poslovanje. Poslovni programi za magacinsko poslovanje omogućavaju precizno praćenje pozicija, LOT brojeva, rokova trajanja i drugih ključnih podataka, čime se osigurava efikasno upravljanje zalihama i optimizacija lanca snabdevanja.

Ukoliko imate imate potrebu za evidencijom magacinskog poslovanja u bilo kom obimu, budite slobodni da nas kontaktirate.

Najnovije

Izbor novog poslovnog softvera
Poslovni softver

Vodič za izbor novog poslovnog softvera

Zamena postojećeg poslovnog softvera ne mora biti bauk. Prelazak sa starog na novo poslovno rešenje zaista može biti jednostavno i čak cenovno pristupačnije nego što