Vodič za izbor novog poslovnog softvera

Izbor novog poslovnog softvera

Zamena postojećeg poslovnog softvera ne mora biti bauk. Prelazak sa starog na novo poslovno rešenje zaista može biti jednostavno i čak cenovno pristupačnije nego što mislite. Iskoristite ovaj naš vodiš kako bi bolje i lakše sagledali prednosti modernih tehnologija i obratite pažnju na ključne činjenice pri izboru.

U korak sa vremenom i rastućim potrebama u poslovnom softveru

Ukoliko primećujete da su se vaše potrebe ali i očekivanja vaših kupaca povećale, a da vaš postojeći poslovni softver to ne može da isprati, potreban vam je novi softver. Novi softver treba da predstavlja sveobuhvatno poslovno rešenje kojim ćete upravljati svojom kompanijom. Ovakav softver treba da:

 • Poveže i automatizuje sisteme i procese tako da vaši zaposleni to ne moraju;
 • Obezbedi detaljno izveštavanje kojim se može sagledati potpuna slika poslovanja tokom više godina kao i mogućnosti poređenja;
 • Obezbedi donošenje odluka zasnovanih na informacijama;
 • Omogući lako prilagođavanje koje je u skladu sa turbulentnim tržištem i stalnim promenama;

 

Ukoliko nastavite sa čitanjem dalje, ovaj vodiš vam može pomoći u proceni vaše trenutne situacije u svetlu gde se nalazite trenutno i gde bi ste želeli da budete u budućnosti sa vašim poslovanjem, na kom stepenu rasta i razvoja i automatizacije poslovanja.

Prvi znakovi koji ukazuju na potrebu promene poslovnog softvera

Mnoštvo informacija, nepovezani sistemi, ručni procesi i još mnogo toga može da vas sprečava u postizanju efikasnog poslovanja. Ukoliko je pak u pitanju rastuće poslovanje, ovo može predstavljati još veći izazov. Iako se često promena poslovnog softvera smatra baukom, ona ne mora biti ukoliko izaberete pravo rešenje za vas. Nasuprot tome, razmislite, kolika realna cena održavanja postojećeg poslovnog rešenja koje više ne funkcioniše na pravi način može biti?
Bez obzira da li se to ogleda u izgubljenim prodajnim prilikama, nezadovoljstvu kupaca ili neusaglašenosti sa zakonom, zadržavanje neadekvatne tehnologije može biti veoma skupa odluka.

Prvi znakovi koji ukazuju na potrebu promene su sledeći:

 • Postojanje mnogo ručnih procesa koji prave greške i koji ne mogu da prate povećanu tražnju, bez obzira na povećanje broja zaposlenih;
 • Nemogućnost kreiranja poslovnih izveštaja koji pružaju željene poslovne informacije;
 • Nemogućnost povezivanja svih sistema koji se koriste u poslovanju;
 • Nepotpuni i netačni podaci koji proizilazi iz nepovazanosti sistema;
 • Nemogućnost lakog odgovaranja na promene zakona, propisa i dr. na tržištu;

 

Ukoliko ste i vi u vašoj kompaniju primetili ove primarne znakove, šta su sledeći koraci?

Sledeći korak obuhvata izbor novog poslovnog rešenja. Međutim, sa toliko poslovnih rešenja dostupnih na tržištu, kako uporediti sve i pronaći idealno rešenje za vas?

Ono što treba da imate na umu jeste da su karakteristike savremenih i dobrih poslovnih sistema manje više iste i one su sledeće:

 • Integracija sistema – izaberite jedno rešenje kojim ćete upravljati svim sektorima u kompaniji uz mogućnost za dodatnim opcijama povezivanja sa različitim aplikacijama, CRM sistemima ili prilagođenim API-jima;
 • Povezanost celokupnog poslovanja – automatizacija celokupnog poslovanja po osnovu povezanosti svih procesa;
 • Izveštavanje – centralizacija podataka iz računovodstva, prodaje, nabavke, zaliha, ljudskih resursa kao i obuhvatanje interakcija sa klijentima čime se dobija jasan pregled celokupnog poslovanja. Sagledavanje poslovanja na ovaj način omogućava lako uviđanje trendova, sezonalnosti, uviđanje problema i omogućava unapređenje korisničkog iskustva.
 • Provajder softverskog rešenja – poslovni softver je razvijen od strane pouzdane kompanije koja može garantovati kvalitet, pružiti tehničku podršku i obezbediti bezbednost podataka;
 • Jednostavnost – kvalitet podrazumeva i rešenje koje je lako usvojiti, koje je intuitivno i obezbeđuje lako prelaženje sa starog na novo poslovno rešenje;

Još važnih pitanja pri promeni poslovnog softvera

Pored tehničkih mogućnosti novog poslovnog rešenja za vašu kompaniju, veoma je važno obratiti pažnju i na sledeće:

 • Koliko je novo poslovno rešenje lako integrisati sa našim postojećim sistemom i celokupnim poslovanjem – moderna i agilna rešenja ne bi trebalo da imaju ikakve prepreke pri postavci bez obzira na karakteristike starog poslovnog softvera;
 • Da li je prelazak na nov poslovni softver jednostavan za zaposlene – ukoliko je novo rešenje intuitivno i dobro urađeno, nakon završetka obuke za korišćenje pri implementaciji poslovnog softvera, zaposleni ne bi trebalo da imaju nedoumice pri korišćenju.
 • Kolika je ukupna naknada za novi poslovni softver – ovde posebno treba obratiti pažnju na moguće skrivene troškove kao što su trošak implementacije ili korisničke podrške;
 • Koliki je stepen agilnosti poslovnog softvera – pri promenama na tržištu, promenama zakona, propisa, koliko je lako moguće prilagođavati poslovni softver;
 • Korisnička podrška – važnost postojanja korisničke podrške je neizmerna, posebno u prvim mesecima korišćenja novog softvera, a i naknadno, te više o važnosti ovog pitanja možete pročitati ovde.
 • Aplikacije – da li postoje dodatne aplikacije koje se vezuju za softver, a koje mogu dodatno olakšati poslovanje;

Zašto odabrati TopBusiness ERP poslovni softver?

TopBusiness ERP poslovni softver predstavlja poslovno rešenje za upravljanje poslovanjem koje povezuje sve procese u kompaniji na jednostavan način. TopBusiness rešenje olakšava upravljanje nabavkom, prodajom, uslugama, finansijama i drugim poslovnim operacijama od prvog dana implementacije.

Izbor poslovnog softvera

Digitalizujte svoje poslovanje i transformišite sve nepovezane poslovne sisteme u jedan jedinstven. Na taj način osim što ćete povećati efikasnost rada, automatizovaćete zadatke i tokove posla. Takođe, na taj način lako možete steći potpunu sliku o svom poslovanju i donositi bolje poslovne odluke.

TopBusiness ERP mogu koristiti preduzetnicimaloprodajaveleprodaja, proizvodne firme, servisi, preduzeća koja trguju žitaricama i ostali.

Bitno je napomenuti da naš TopBusiness poslovni program ima sve gore navedene dobre odlike i da već više od 10 godina zadovoljava potrebe svih naših korisnika!

Budite slobodni da nas kontaktirate za sve dodatne informacije i nedoumice i ostanite uspešni u svom poslovanju i nadalje!

Najnovije

Izbor novog poslovnog softvera
Poslovni softver

Vodič za izbor novog poslovnog softvera

Zamena postojećeg poslovnog softvera ne mora biti bauk. Prelazak sa starog na novo poslovno rešenje zaista može biti jednostavno i čak cenovno pristupačnije nego što