Korisnička podrška

Kvalitetna korisnička podrška je ključ uspeha

Vođenje poslovanja i poslovne evidencije je zahtevan i složen posao, samim tim su i poslovni softveri prilično složeni, te od korisnika zahtevaju određen trud i određeni nivo znanja da bi ih mogli uspešno koristiti.

Naše osnovno opredeljenje je zadovoljstvo naših korisnika našim softverom i podrškom koju im pružamo. Zbog toga smo omogućili korisnicima našeg softvera kvalitetnu tehničku i softversku podršku za sve naše softverske pakete. Naša korisnička podrška će pružiti potrebne informacije kako na pravilan način koristiti softver i kako se određene poslovne promene mogu knjižiti u njemu.

Podršku možete dobiti putem telefona, skypa ili emaila. Imamo integrisani tiket sistem u svim našim paketima, pa se prijave grešaka, sugestije i zahtevi za doradu mogu prijaviti i na taj način, te korisnici mogu efikasno pratiti kako se taj zahtev realizuje.

Ukoliko je potrebna intervencija na računarima korisnika, naša podrška može da se preko interneta prijavi na korisnikov računar i izvrši potrebne zadatke gotovo trenutno. Za udaljeni pristup koristimo licencirani TeamViewer softver.

Podrška preko interneta

Preuzmite program koji omogućava našoj korisničkoj podršci pristup vašem računaru:

Prezentacija preko interneta

Preuzmite program koji omogućava da se priključite prezentaciji preko interneta: