Saradnja sa Visokom tehničkom školom strukovnih studija Subotica
U prostorijama VTŠ Subotica, dana 14.10.2019. godine, potpisali smo sporazum o saradnji sa Visokom tehničkom školom strukovnih studija u Subotici.[...]
Knjiženje POPDV
U verziji 2018.3 smo kompletirali POPDV evidenciju! Potrudili smo se da što manje opteretimo korisnike softvera, te da se i[...]
Novi način licenciranja, Start paket i novi Opšti uslovi poslovanja (01.05.2018)
Od 1.5.2018. godine imamo neke izmene: 1. Mogućnost kupovine trajnih licenci Licenciranje softvera je prilično složena tema, i postoji puno[...]

Softver za Trgovinu

Trgovački paket je specijalno prilagođen i okrenut ka insistiranju na efikasnosti i automatizaciji poslovanja.

Kome je namenjen paket TRGOVINA?

Paket prilagođen trgovinskim preduzećima. Omogućava korišćenje svih opcija programa specijalno podešenih za ovu delatnost.

Svako savremeno trgovački orijentisano preduzeće, podrazumeva proaktivan princip poslovanja ispraćen najmodernijm programima kao ozbiljnom alatu na koji se oslanja, meri, kontroliše i uz pomoć koga direktno upravlja trgovinskom organizacijom na putu povećanja profita.

Paket za Agrarna preduzeća i zadruge

Kompletan softverski paket namenjen zadrugama i malim i srednjim preduzećima koja se bave skladištenjem, otkupom i prometom poljoprivrednih proizvoda.

Kome je namenjen paket AGRAR?

Samo lica zaposlena u tim firmama znaju kako je intenzivna i složena evidencija, internog i eksternog poslovanja u jeku sezone otkupa. Za njih smo razvili specijalizovan agrarno-poslovni paket koji sadrži više adekvatnih programskih modula koji ispunjavaju zahteve brojnih poslovnih korisnika, neposredno usmerenih ka otkupu poljoprivrednih proizvoda.

Proizvodna preduzeća

Kompletan softverski paket namenjen proizvodnim preduzećima bilo kojih proizvoda.

Kome je namenjen paket PROIZVODNJA?

Svim preduzećima koja se bave proizvodnim delatnostima, rade uvoz i carinsko skladištenje repromaterijala, imaju potrebu da repromaterijal i proizvode vode po serijskim brojevima, i naravno prate prodaju i ostale robne i finansijske evidencije.

Paket za evidenciju rada Servisa

Paket namenjen praćenju i poslovanja preduzeća koja poseduju servisnu mrežu i internu službu servisiranja proizvoda.

Kome je namenjen paket SERVIS?

Svako trgovinsko preduzeće, koje u svom poslovanju podrazumeva bilo kakvo ozbiljno servisiranje, zna koliko je teško njime upravljati bez sistematizovane i efikasne evidencije svih postupaka i radnih etapa servisa. Nakon preuzimanja uređaja na popravke, ili redovno održavanje, izuzetno je važno voditi precizne evidencije servisiranja uređaja, evidencije zaliha i delova, i dalje vršiti analize o učestalosti kvarova i random učinku servisera.

Brz početak rada 

  • unos osnovnih šifarnika
  • ulaz robe i prodaja
  • pregled stanja
  • pregled robne kartice

ŠTA JE „PLOUTAB“?

PLOUTAB je program za proračun optimalne seče tabli nekog materijala.

Po tome je i dobio ime: PLOče U TABli. Prvenstveno je namenjen za primenu u stolariji, tj. za optimalno sečenje tabli iverice (medijapana, furnira … ili bilo kojeg materijala).

Isto tako moguće ga je primeniti u bilo kojoj delatnosti koja zahteva raspoređivanje pravougaunih površina na drugoj pravougaonoj površini sa minimalnim otpadom.

Reference

Salaš 024 doo
Signal Plus doo
Eminent doo
Fidelinka-skrob doo
Sto-vet zz

Korisno je znati...

Saradnja sa Visokom tehničkom školom strukovnih studija Subotica
U prostorijama VTŠ Subotica, dana 14.10.2019. godine, potpisali smo sporazum o saradnji sa Visokom tehničkom školom strukovnih studija u Subotici.[...]
Knjiženje POPDV
U verziji 2018.3 smo kompletirali POPDV evidenciju! Potrudili smo se da što manje opteretimo korisnike softvera, te da se i[...]
Novi način licenciranja, Start paket i novi Opšti uslovi poslovanja (01.05.2018)
Od 1.5.2018. godine imamo neke izmene: 1. Mogućnost kupovine trajnih licenci Licenciranje softvera je prilično složena tema, i postoji puno[...]
Šta smo radili u prvom kvartalu 2018
Kratak izveštaj o tome šta smo radili u prvom tromesečju ove godine: kompletna razrada agrarnog paketa: vođenje lagera svojih i[...]