PROBAJTE NAS!   

POSLOVNI SOFTVER

Naše usluge obuhvataju pakete koji kompletno obuhvataju sve poslovne procese preduzeća.

INOVATIVNE IDEJE

Za nas je izazov da razmišljamo uvek inovativno i da unapređujemo naš rad.

VESTI

Poslednje informacije o našim aktivnostima i aktuelnostima. Budite u toku.

NAMENSKI SOFTVER

Softver pisan prema specifičnim potrebama korisnika.

REALIZOVANI PROJEKTI

Iza nas je duga i uspešna serija kvalitetno realizovanih projakata.

PODRŠKA

Kompletna dostupnost za eventulane probleme u softverskim paketima.

POTPUNO BESPLATNI POSLOVNI PAKET ZA JEDNOG KORISNIKA!

Preuzmite softver odmah i počnite sa radom za nekoliko minuta! 

KOME JE NAMENJEN?

Sažet paket prilagođen efikasnom praćenju poslovnih procesa malih privrednih subjekata.

Paket namenjen preduzetnicima i malim preduzećima koja su tek započela razvoj ili su na početku svog poslovanja, ili nemaju složene prohteve (npr. uslužne delatnosti).

Imate pitanja?

Niste sigurni koji paket odgovara vašem poslovanju? Popunite upitnik i kontaktiraćemo vas u najkraćem mogućem roku da popričamo! Bez obaveza!

Brz početak rada u Start paketu

  • unos osnovnih šifarnika
  • ulaz robe i prodaja
  • pregled stanja
  • pregled robne kartice

Trgovina

Trgovački paket je specijalno prilagođen i okrenut ka insistiranju na efikasnosti i automatizaciji poslovanja.

KOME JE NAMENJEN?

Paket prilagođen trgovinskim preduzećima. Omogućava korišćenje svih opcija programa specijalno podešenih za ovu delatnost.

Svako savremeno trgovački orijentisano preduzeće, podrazumeva proaktivan princip poslovanja ispraćen najmodernijm programima kao ozbiljnom alatu na koji se oslanja, meri, kontroliše i uz pomoć koga direktno upravlja trgovinskom organizacijom na putu povećanja profita.

Agrar

Kompletan softverski paket namenjen zadrugama i malim i srednjim preduzećima koja se bave skladištenjem, otkupom i prometom poljoprivrednih proizvoda.

KOME JE NAMENJEN?

Samo lica zaposlena u tim firmama znaju kako je intenzivna i složena evidencija, internog i eksternog poslovanja u jeku sezone otkupa. Za njih smo razvili specijalizovan agrarno-poslovni paket koji sadrži više adekvatnih programskih modula koji ispunjavaju zahteve brojnih poslovnih korisnika, neposredno usmerenih ka otkupu poljoprivrednih proizvoda.

Proizvodnja

Kompletan softverski paket namenjen proizvodnim preduzećima bilo kojih proizvoda.

KOME JE NAMENJEN?

Svim preduzećima koja se bave proizvodnim delatnostima, rade uvoz i carinsko skladištenje repromaterijala, imaju potrebu da repromaterijal i proizvode vode po serijskim brojevima, i naravno prate prodaju i ostale robne i finansijske evidencije.

ŠTA JE „PLOUTAB“?

PLOUTAB je program za proračun optimalne seče tabli nekog materijala.

Po tome je i dobio ime: PLOče U TABli. Prvenstveno je namenjen za primenu u stolariji, tj. za optimalno sečenje tabli iverice (medijapana, furnira … ili bilo kojeg materijala).

Isto tako moguće ga je primeniti u bilo kojoj delatnosti koja zahteva raspoređivanje pravougaunih površina na drugoj pravougaonoj površini sa minimalnim otpadom.

I to nije sve...

1

UŠTEDA VREMENA, ENERGIJE I NOVCA

2

EFIKASNOST

3

KONTROLA ROBE, NOVCA I ZAPOSLENIH

4

UVID U POSLOVANJE NA DNEVNOM I SVIM OSTALIM NIVOIMA

5

BRŽE POSLOVANJE

6

UVID U OBAVEZE, DUGOVANJA I POTRAŽIVANJA

Reference

Salaš 024 doo
Signal Plus doo
Eminent doo
Fidelinka-skrob doo
Sto-vet zz
Konkurs za posao
  Ako ste zainteresovani za rad u našoj kompaniji prijavite se na konkurs![...]
Izmena cenovnika paketa i usklađivanje Opštih uslova poslovanja – 01.04.2017
  postavljeni su novi Opšti uslovi poslovanja koji važe od 01.04.2017, promene su samo u  minimalnom broju ugovorenih sati kod[...]
Srećna Nova 2017!!!
Svim našim saradnicima i korisnicima želimo srećnu i uspešnu Novu godinu !!! Za početak nove godine, navodimo šta smo radili krajem[...]
Optimizacija poslovnih procesa
Uvek može bolje! Rečenica koja se često čuje. Ipak, postavlja se pitanje: kako? Ko može bolje? Kada može bolje i[...]
Kada izabrati specijalizovan program, a kada integrisan program
Upotreba informacionih tehnologija veoma mnogo je doprinela tome da se preduzeća bolje organizuju i da poboljšaju procese rada u odnosu[...]
Šta smo radili u prvoj polovini 2016
TopBusiness poslovni softver se stalno unapređuje. Pošto duže vreme nismo objavljivali na čemu radimo, vreme je da to ispravimo. U proteklom[...]