Kvalitetna korisnička podrška kao ključ uspeha pri korišćenju ERP sistema

Korisnička podrška

Kakva je povezanost ERP sistema i korisničke podrške u digitalnom svetu?

ERP sistemi su kompleksni softveri koji se koriste za upravljanje poslovnim operacijama u različitim industrijama. Oni obuhvataju funkcije kao što su finansije, nabavka, proizvodnja, ljudski resursi i upravljanje projektima.

Zbog svoje sveobuhvatnosti procesa, ERP sistemi znaju biti kompleksi, pa samim tim, ponekad i izazovni za korišćenje. Ovo ne znači da su oni nepraktični, jer dobar ERP treba da ima mnoštvo opcija koje ne moraju nužno sve uvek i da se koriste. Velika brojnost opcija je jedan od glavnih razloga postojanja korisničke podrške koju bi svaki proizvođač ERP softvera trebao da ima u svojoj ponudi.

Kvalitetna korisnička podrška je ključna za uspešno korišćenje ERP sistema. Bez dobre podrške, kompanije mogu imati poteškoća u implementaciji i korišćenju sistema, što može dovesti do gubitka vremena i novca. Na pitanje kako odabrati i na šta obratiti pažnju pri izboru ERP sistema za vaše poslovanje, pročitajte članak ovde. Međutim, kakvu razliku po pitanju korisničke podrške nudi naš TopBusiness ERP softver, i zašto je neophodno imati dobru korisničku podršku, pročitajte nadalje.

Zašto je bitno imati korisničku podršku uz ERP sistem?

Dobra korisnička podrška znači da kompanije mogu računati na pomoć u svakom koraku implementacije i korišćenja ERP sistema. To uključuje pomoć pri instalaciji, podešavanju, obuku korisnika i naravno tokom samog rada u TopBusiness softveru. Kada se sistem koristi, korisnici mogu računati na podršku u slučaju problema ili pitanja.
Podrška takođe igra važnu ulogu u održavanju i ažuriranju sistema. Kompanije mogu računati na pomoć u slučaju grešaka ili problema sa softverom, kao i na pomoć u ažuriranju softvera kako bi se osiguralo da je uvek u skladu sa najnovijom verzijom. Kvalitetna korisnička podrška takođe omogućava kompanijama da iskoriste maksimalni potencijal ERP sistema. Podrška korisnicima u optimizaciji korišćenja softvera i automatizaciji poslovnih procesa može dovesti do poboljšanja efikasnosti i produktivnosti.

U svakom slučaju, kvalitetna korisnička podrška je neophodna za uspešnu implementaciju i korišćenje ERP sistema. Bez nje, kompanije mogu imati poteškoća u korišćenju sistema i ne iskoristiti njegov potencijal.

Vrste korisničke podrške

Korisnička podrška može biti dostupna putem različitih kanala, kao što su telefon ili email, što omogućava korisnicima da pristupe podršci u skladu sa njihovim potrebama i navikama. Integrisani tiket sistem je takođe koristan jer omogućava korisnicima da prijave greške, sugestije i zahteve za doradu na efikasan način i prate napredak rešavanja.

Dodatno, mogućnost intervencije na računarima korisnika preko interneta je veoma koristan alat za rešavanje problema u realnom vremenu. Koristi se licencirani softver za udaljeni pristup, kao što je TeamViewer. TeamViewer je softver za udaljeni pristup i podršku koji omogućava korisnicima da se povežu sa računarima na drugim lokacijama preko interneta. To se može koristiti za različite svrhe, kao što su podrška, rad na daljinu, online sastanci i razmena datoteka. TeamViewer se koristi za pristup drugim računarima, što omogućava da se različiti zadaci obavljaju sa bilo koje lokacije, čime se povećava efikasnost rada. Softver takođe pruža opciju za grupne sesije, što omogućava da se više korisnika poveže sa istim računarom i da zajedno rade na projektima. TeamViewer takođe pruža mogućnost za sigurnu komunikaciju, koristi enkripciju podataka i autentifikaciju korisnika. To znači da su podaci preneseni preko TeamViewera zaštićeni od neautorizovanog pristupa.

Kvalitetna korisnička podrška

Kvalitetna korisnička podrška je važan faktor za uspešno korišćenje ERP sistema i pružanje različitih kanala podrške. Uz mogućnost intervencije na računarima korisnika preko interneta, ERP sistem čini efikasnijim i lakšim za korišćenje.

Svi gore pomenuti kanali korisničke podrške su dostupni pri odabiru nekog od TopBusiness softverskih paketa, kako bi korišćenje našeg TopBusiness ERP sistema zaista imalo maksimalan i profesionalan užitak.

Ugovaranje korisničke podrške, trošak ili investicija za kompaniju?

Korisnička podrška za softver obično nije uključena u cenu poslovnog softvera i naplaćuje se posebno u zavisnosti od potrebe i želje kupca softvera. Na ovo ujedno treba da obratite pažnju pri odabiru ERP sistema za vaše potrebe. Dešava se da distributeri ERP sistema nude samo pisana uputstva za korišćenje softvera ili korisničku podršku sa kojom je teško stupiti u kontakt kada vam zatreba.
Korisnici TopBusiness softvera imaju mogućnost direktne komunikacije sa inženjerima korisničke podrške, koji će na telefonski poziv odgovoriti odmah ili u najkraćem vremenskom roku.
Usled čestih privrednih promena na našem tržištu, postoji i česta potreba za prilagođavanjem softvera datim promenama, što je izazov za svaku softversku kompaniju. U takvim okolnostima i korisnicima softvera je potrebna pomoć u vidu prikaza kako se nove opcije koriste.

TopBusiness ERP sistem u startu nudi pomoć pri implementaciji, koja se ogleda u savetima za pripremu podataka za import kao što su šifarnici za artikle, komitente, kao i početna stanja finansija kako bi uštedeli vreme i bili efikasni. U okviru implementacije softvera, korisnička podrška je uključena u prva tri meseca korišćenja softvera tj. ne naplaćuje se.

Višegodišnjim iskustvom došli smo do zaključka da tokom ovog perioda klijenti imaju najveću potrebu za korisničkom podrškom, jer u toku rada najviše dolaze do izražaja dodatna pitanja kako je nešto moguće sprovesti kroz softver. Ovaj period klijenti veoma pozitivno percipiraju, jer pojedine softverske kompanije ne nude ovakvu vrstu pomoći. Nakon isteka prva tri meseca od početka korišćenja softvera, korisnik TopBusiness softvera se opredeljuje da li želi ugovoriti korisničku podršku i u kom obimu.
Moguće je dogovoriti da realizacija inicijalne obuke korisnika softvera bude u prostorijama Topcode System doo u dogovorenom terminu i trajanju ili se može vršiti online. Online obuka podrazumeva korišćenje gore pomenutog licenciranog softvera Team Viewer. Vremensko trajanje i termini obuke su predmet dogovora u zavisnosti od potreba i želja klijenta i unapred se definišu.
Ukoliko znate da imate kome da se obratite kad vam zatreba stručna pomoć pri korišćenju ERP sistema, ugovorena korisnička podrška se svakako može smatrati investicijom. Korisnička podrška pruža korisniku mogućnost za efikasnu i kvalitetnu evidenciju svih poslovnih promena koje se beleže u softveru.

Da li i vi u vašem ERP sistemu imate ovakve pogodnosti?

 

Najnovije

Izbor novog poslovnog softvera
Poslovni softver

Vodič za izbor novog poslovnog softvera

Zamena postojećeg poslovnog softvera ne mora biti bauk. Prelazak sa starog na novo poslovno rešenje zaista može biti jednostavno i čak cenovno pristupačnije nego što