Noviteti u TopBusiness softveru

TopBusiness softver i noviteti

U poslovnom svetu, softveri, kao i TopBusiness softver, se stalno razvijaju kako bi se prilagodili potrebama korisnika i promenama u poslovnom okruženju. Zbog toga se nove funkcionalnosti i poboljšanja u poslovnom softveru pojavljuju često. Koje su to novine koje će vas oduševiti u TopBusiness softveru, pogledajte nadalje.

TopBusiness ticketing sistem za komunikaciju

Ticketing sistem za komunikaciju sa korisnicima softvera omogućava bržu i efikasniju komunikaciju između korisnika TopBusiness softvera i tima za podršku. Ova tehnologija koristi se za evidenciju i praćenje svih zahteva za podršku od strane korisnika, što pomaže u održavanju učinkovitosti i doslednosti.

Korišćenjem tiketing sistema, korisnici mogu lako i brzo podneti zahtev za podršku, a tim za podršku može odgovoriti na njih brzo i efikasno.

Noviteti u TopBusiness softveru koji se vezuju za eFakture

Bolja integracija i povećana automatizacija poslovnog softvera postali su imperativ od trenutka od kad su se pojavile eFakture. Naš TopBusiness poslovni softver obezbeđuje nesmetano poslovanje sa elektronskim fakturama i neke novine na ovom polju.

Ukoliko koristite TopBusiness softvermanipulacija eFakturama je jednostavna, jer se fakture kreiraju na isti način kao i ranije, sa malim prilagođavanjima koja su zahtevana od strane državnog portala. Kreirane fakture se samo sa dva klika unose na SEF. Pored toga, novina na ovom polju je da sve ulazne eFakture u TopBusiness softveru možete prihvatiti ili osporiti na klik, bez potrebe odlaska na portal SEF-a. Status iz softvera se automatski prenosi na portal. Takođe, od ulazne eFakture imate mogućnost da odmah napravite knjiženje ulaznog računa.

Više ne treba da brinite ni o tome da li je kupac kome ste namenili fakturu registrovan ili ne na SEF-u. TopBusiness softver vas odmah pri slanju eFakture obaveštava ukoliko kupac kome ste fakturu namenili nije registrovan na SEF-u, i ujedno ne dozvoljava slanje. Novitet vezan za elektronske fakture jeste i slanje izlazne pojedinačne PDV evidencije na SEF. Ukoliko kupac kome je namenjena faktura nije korisnik SEF-a, softver prilikom pokušaja slanja eFakture prepoznaje da se radi o takvom klijentu i obzirom da nije moguće poslati eFakturu, vrši se slanje pojedinačne PDV evidencije na SEF na klik. Ujedno se radi sigurnosti, dobija povratni status – poslato.

Bitna novina za naredni period, dok se ne uvedu dodatne promene kod državnih organa, jeste da ukoliko u šifarniku kupac ima upisan jedinstveni broj korisnika javnih sredstava (JBKJS), softver nudi slanje eFakture i na Centralni Rregistar Faktura (CRF). Ovo se takođe rešava samo jednim klikom. U TopBusiness softveru je takođe uvedena opcija slanja knjižnih odobrenja i zaduženja na SEF.

Još jedan novitet vezan za eFakture se vezuje za poslovanje sa korisnicima javnih sredstava. Prilikom kreiranja eFakture za korisnika javnih sredstava postoji mogućnost da se u padajućem meniju prikaže pregled svih ugovora za konkretnog klijenta i da se u obavezno polje „Osnov“ upiše odgovarajući ugovor. Ovde postoji zakonska obaveza povezivanja eFaktura KJS sa Ugovorom.

Integracija sa kurirskim službama za eCommerce

Integracija TopBusiness ERP softvera sa kurirskim službama omogućava automatizaciju i učinkovitije upravljanje poslovnim procesima vezanim za dostavu proizvoda korisnicima. Naš softver omogućava integraciju sa BEX, AKS i DailyExpress kurirskim službama što značajno olakšava i automatizuje poslovanje, i ujedno značajno smanjuje troškove.

Na primer, kada se proizvod prodaje korisniku, ERP softver automatski kreira narudžbu za dostavu kurirskoj službi, čime se smanjuje rizik od grešaka i održava efikasnost procesa. Kurirska služba takođe može vratiti podatke o statusu dostave u ERP softver, što omogućava praćenje dostave i brzo reagovanje u slučaju problema. Integracija sa kurirskim službama ujedno smanjuje troškove u smislu angažovanja ljudskog resursa, jer je logistika automatizovana, i može se obaviti za kratko vreme uz postojeći obim standardnog posla.

TopBusiness softver i kurirske službe

Integracija ERP softvera sa kurirskim službama pomaže u smanjivanju vremena i nastalih troškova, te povećanju učinkovitosti i kvaliteta poslovnih procesa vezanih za dostavu proizvoda korisnicima.

Globalni lokacijski brojevi (GLN) kao novitet u TopBusiness softveru

U procesu poslovanja sve kompanije razmenjuju informacije, eksterno i interno. Globalni lokacijski broj GLN pruža mogućnost za jedinstvenu identifikaciju fizičkih lokacija i kompanija. GLN broj ima 13-cifrenu numeričku strukturu. Projektovan je sa ciljem povećanja efikasnosti komunikacije između poslovnih partnera i može da se koristi za sledeće:

  • Da se identifikuju fizičke lokacije – mesto pristupa sa fizičkom adresom, npr. mesto isporuke, mesto skladišta itd.;
  • Da se identifikuje pravno lice – kompanija koja koristi ovaj sistem;


Globalni lokacijski brojevi su u svakodnevnoj primeni u preko milion korisničkih organizacija GS1, uključenih u najraznovrsnije poslovne aktivnosti. GS1 predstavlja vodeću svetsku organizaciju posvećenu projektovanju i implementaciji globalnih standarda i rešenja za poboljšanje efikasnosti i uvida u lance ponude i potražnje na svetskom planu.

Kompanija TopCode je prepoznala potrebu klijenata i omogućio da u šifarniku partnera postoji i ova opcija za korišćenje.

Ostali noviteti u TopBusiness softveru

Konstantan rad na optimizaciji TopBusiness softvera omogućava da on bude sve više prilagodljiv različitim potrebama kompanija i da nudi bolje korisničko iskustvo. Korisnici softvera imaju poseban odeljak u softveru gde neprestano mogu pratiti novitete u softveru, dok nekoliko korisnih noviteta u softveru izdvajamo i ovde:

– u šablonima za kreiranje fakture, odnedavno je moguće dodati datum kada je faktura kreirana i koji datum prometa želimo;
– na unosu ulaznih računa (troškova) može se uneti ukupan iznos računa, pa se osnovica i PDV automatski izračunavaju, dok je sve ovo moguće i manuelno uneti. Ova opcija olakšava
administraciju, pogotovo pri evidentiranju fiskalnih računa na kojima je iskazan ukupan iznos računa sa PDV-om i PDV, a osnovica nije iskazana;
– u planu nabavke softver vrši računanje i prikaz ukupno neisporučene robe, naručene robe i onoga što treba trebovati;
– kod opcije Ugovori sada postoji mogućnost definisanja dodatnih polja koja se mogu razlikovati u zavisnosti od tipa ugovora. Ova nova opcija obezbeđuje prilagodljivost potrebama klijenata.

Ukoliko i vi imate neke potrebe na koje vaš trenutni softver ne može da odgovori, javite nam se kako bi vam predstavili sve mogućnosti u okviru našeg ekosistema i kako bi odgovorili na vaše potrebe.

Najnovije

Prodajni podsticaj i lojalnost
Poslovni softver

Kako ostvariti prodajni podsticaj i lojalnost kupaca?

Na online tržištu više nije tajna da su različiti prodajni podsticaji i programi lojalnosti postali efikasno marketinško i prodajno sredstvo. Prodajni podsticaji i programi lojalnosti