Noviteti u TopBusiness softveru

TopBusiness softver i noviteti

U poslovnom svetu, softveri, kao i TopBusiness softver, se stalno razvijaju kako bi se prilagodili potrebama korisnika i promenama u poslovnom okruženju. Zbog toga se nove funkcionalnosti i poboljšanja u poslovnom softveru pojavljuju često. Koje su to novine koje će vas oduševiti u TopBusiness softveru, pogledajte nadalje.

TopBusiness ticketing sistem za komunikaciju

Ticketing sistem za komunikaciju sa korisnicima softvera omogućava bržu i efikasniju komunikaciju između korisnika TopBusiness softvera i tima za podršku. Ova tehnologija koristi se za evidenciju i praćenje svih zahteva za podršku od strane korisnika, što pomaže u održavanju učinkovitosti i doslednosti.

Korišćenjem tiketing sistema, korisnici mogu lako i brzo podneti zahtev za podršku, a tim za podršku može odgovoriti na njih brzo i efikasno.

Noviteti u TopBusiness softveru koji se vezuju za eFakture

Bolja integracija i povećana automatizacija poslovnog softvera postali su imperativ od trenutka od kad su se pojavile eFakture. Naš TopBusiness poslovni softver obezbeđuje nesmetano poslovanje sa elektronskim fakturama i neke novine na ovom polju.

Ukoliko koristite TopBusiness softvermanipulacija eFakturama je jednostavna, jer se fakture kreiraju na isti način kao i ranije, sa malim prilagođavanjima koja su zahtevana od strane državnog portala. Kreirane fakture se samo sa dva klika unose na SEF. Pored toga, novina na ovom polju je da sve ulazne eFakture u TopBusiness softveru možete prihvatiti ili osporiti na klik, bez potrebe odlaska na portal SEF-a. Status iz softvera se automatski prenosi na portal. Takođe, od ulazne eFakture imate mogućnost da odmah napravite knjiženje ulaznog računa.

Više ne treba da brinite ni o tome da li je kupac kome ste namenili fakturu registrovan ili ne na SEF-u. TopBusiness softver vas odmah pri slanju eFakture obaveštava ukoliko kupac kome ste fakturu namenili nije registrovan na SEF-u, i ujedno ne dozvoljava slanje. Novitet vezan za elektronske fakture jeste i slanje izlazne pojedinačne PDV evidencije na SEF. Ukoliko kupac kome je namenjena faktura nije korisnik SEF-a, softver prilikom pokušaja slanja eFakture prepoznaje da se radi o takvom klijentu i obzirom da nije moguće poslati eFakturu, vrši se slanje pojedinačne PDV evidencije na SEF na klik. Ujedno se radi sigurnosti, dobija povratni status – poslato.

Bitna novina za naredni period, dok se ne uvedu dodatne promene kod državnih organa, jeste da ukoliko u šifarniku kupac ima upisan jedinstveni broj korisnika javnih sredstava (JBKJS), softver nudi slanje eFakture i na Centralni Rregistar Faktura (CRF). Ovo se takođe rešava samo jednim klikom. U TopBusiness softveru je takođe uvedena opcija slanja knjižnih odobrenja i zaduženja na SEF.

Još jedan novitet vezan za eFakture se vezuje za poslovanje sa korisnicima javnih sredstava. Prilikom kreiranja eFakture za korisnika javnih sredstava postoji mogućnost da se u padajućem meniju prikaže pregled svih ugovora za konkretnog klijenta i da se u obavezno polje „Osnov“ upiše odgovarajući ugovor. Ovde postoji zakonska obaveza povezivanja eFaktura KJS sa Ugovorom.

Integracija sa kurirskim službama za eCommerce

Integracija TopBusiness ERP softvera sa kurirskim službama omogućava automatizaciju i učinkovitije upravljanje poslovnim procesima vezanim za dostavu proizvoda korisnicima. Naš softver omogućava integraciju sa BEX, AKS i DailyExpress kurirskim službama što značajno olakšava i automatizuje poslovanje, i ujedno značajno smanjuje troškove.

Na primer, kada se proizvod prodaje korisniku, ERP softver automatski kreira narudžbu za dostavu kurirskoj službi, čime se smanjuje rizik od grešaka i održava efikasnost procesa. Kurirska služba takođe može vratiti podatke o statusu dostave u ERP softver, što omogućava praćenje dostave i brzo reagovanje u slučaju problema. Integracija sa kurirskim službama ujedno smanjuje troškove u smislu angažovanja ljudskog resursa, jer je logistika automatizovana, i može se obaviti za kratko vreme uz postojeći obim standardnog posla.

TopBusiness softver i kurirske službe

Integracija ERP softvera sa kurirskim službama pomaže u smanjivanju vremena i nastalih troškova, te povećanju učinkovitosti i kvaliteta poslovnih procesa vezanih za dostavu proizvoda korisnicima.

Globalni lokacijski brojevi (GLN) kao novitet u TopBusiness softveru

U procesu poslovanja sve kompanije razmenjuju informacije, eksterno i interno. Globalni lokacijski broj GLN pruža mogućnost za jedinstvenu identifikaciju fizičkih lokacija i kompanija. GLN broj ima 13-cifrenu numeričku strukturu. Projektovan je sa ciljem povećanja efikasnosti komunikacije između poslovnih partnera i može da se koristi za sledeće:

  • Da se identifikuju fizičke lokacije – mesto pristupa sa fizičkom adresom, npr. mesto isporuke, mesto skladišta itd.;
  • Da se identifikuje pravno lice – kompanija koja koristi ovaj sistem;


Globalni lokacijski brojevi su u svakodnevnoj primeni u preko milion korisničkih organizacija GS1, uključenih u najraznovrsnije poslovne aktivnosti. GS1 predstavlja vodeću svetsku organizaciju posvećenu projektovanju i implementaciji globalnih standarda i rešenja za poboljšanje efikasnosti i uvida u lance ponude i potražnje na svetskom planu.

Kompanija TopCode je prepoznala potrebu klijenata i omogućio da u šifarniku partnera postoji i ova opcija za korišćenje.

Ostali noviteti u TopBusiness softveru

Konstantan rad na optimizaciji TopBusiness softvera omogućava da on bude sve više prilagodljiv različitim potrebama kompanija i da nudi bolje korisničko iskustvo. Korisnici softvera imaju poseban odeljak u softveru gde neprestano mogu pratiti novitete u softveru, dok nekoliko korisnih noviteta u softveru izdvajamo i ovde:

– u šablonima za kreiranje fakture, odnedavno je moguće dodati datum kada je faktura kreirana i koji datum prometa želimo;
– na unosu ulaznih računa (troškova) može se uneti ukupan iznos računa, pa se osnovica i PDV automatski izračunavaju, dok je sve ovo moguće i manuelno uneti. Ova opcija olakšava
administraciju, pogotovo pri evidentiranju fiskalnih računa na kojima je iskazan ukupan iznos računa sa PDV-om i PDV, a osnovica nije iskazana;
– u planu nabavke softver vrši računanje i prikaz ukupno neisporučene robe, naručene robe i onoga što treba trebovati;
– kod opcije Ugovori sada postoji mogućnost definisanja dodatnih polja koja se mogu razlikovati u zavisnosti od tipa ugovora. Ova nova opcija obezbeđuje prilagodljivost potrebama klijenata.

Ukoliko i vi imate neke potrebe na koje vaš trenutni softver ne može da odgovori, javite nam se kako bi vam predstavili sve mogućnosti u okviru našeg ekosistema i kako bi odgovorili na vaše potrebe.

Najnovije

Izbor novog poslovnog softvera
Poslovni softver

Vodič za izbor novog poslovnog softvera

Zamena postojećeg poslovnog softvera ne mora biti bauk. Prelazak sa starog na novo poslovno rešenje zaista može biti jednostavno i čak cenovno pristupačnije nego što