Izmena cenovnika i Opštih uslova poslovanja (01.08.2021)

Nakon četiri godine od zadnje izmene cenovnika, moramo uraditi novu izmenu cena. Cene licenci i svih naših usluga su izražene u EUR iz praktičnih razloga, kao i da bi bile uporedive sa cenama drugih proizvođača. Kurs EUR je u Srbiji već godinama fiksiran na neki čudan način, dok su svi troškovi života i poslovanja značajno povećani.

Iz tog razloga od 1.8.2021.godine imamo sledeće promene:

Aktivnim korisnicima će se nove cene početi primenjivati sa obnovom ugovora od 1.1.2022. godine.

 

Najnovije

Prodajni podsticaj i lojalnost
Poslovni softver

Kako ostvariti prodajni podsticaj i lojalnost kupaca?

Na online tržištu više nije tajna da su različiti prodajni podsticaji i programi lojalnosti postali efikasno marketinško i prodajno sredstvo. Prodajni podsticaji i programi lojalnosti