Izmena cenovnika i Opštih uslova poslovanja (01.08.2021)

Nakon četiri godine od zadnje izmene cenovnika, moramo uraditi novu izmenu cena. Cene licenci i svih naših usluga su izražene u EUR iz praktičnih razloga, kao i da bi bile uporedive sa cenama drugih proizvođača. Kurs EUR je u Srbiji već godinama fiksiran na neki čudan način, dok su svi troškovi života i poslovanja značajno povećani.

Iz tog razloga od 1.8.2021.godine imamo sledeće promene:

Aktivnim korisnicima će se nove cene početi primenjivati sa obnovom ugovora od 1.1.2022. godine.

 

Najnovije

Izbor novog poslovnog softvera
Poslovni softver

Vodič za izbor novog poslovnog softvera

Zamena postojećeg poslovnog softvera ne mora biti bauk. Prelazak sa starog na novo poslovno rešenje zaista može biti jednostavno i čak cenovno pristupačnije nego što