Izmena cenovnika i Opštih uslova poslovanja (01.08.2021)

Nakon četiri godine od zadnje izmene cenovnika, moramo uraditi novu izmenu cena. Cene licenci i svih naših usluga su izražene u EUR iz praktičnih razloga, kao i da bi bile uporedive sa cenama drugih proizvođača. Kurs EUR je u Srbiji već godinama fiksiran na neki čudan način, dok su svi troškovi života i poslovanja značajno povećani.

Iz tog razloga od 1.8.2021.godine imamo sledeće promene:

Aktivnim korisnicima će se nove cene početi primenjivati sa obnovom ugovora od 1.1.2022. godine.

 

Najnovije

webshop i karakteristike
Poslovni softver

Važne karakteristike i alati za svaki webshop

Jednostavan proces kupovine na webshopu Webshop, kako samo ime po sebi kaže shop, treba da omogući kupovinu; jednostavnu kupovinu.Međutim, koliko je tačno klikova potrebno od

Kako odabrati ERP?
Poslovni softver

Kako odabrati ERP poslovni softver?

Planiranje resursa kompanije uz pomoć informacionog sistema u vidu ERP-a predstavlja bitan deo IT strategije svake kompanije. Brzina i mogućnost prilagođavanja postali su ključni faktori