Start (besplatno!)

POTPUNO BESPLATNI POSLOVNI PAKET ZA JEDNOG KORISNIKA!

Preuzmite softver odmah i počnite sa radom za nekoliko minuta! Obrazac za preuzimanje je na dnu ove strane.

KOME JE NAMENJEN BESPLATNI PAKET?

Sažet paket prilagođen efikasnom praćenju poslovnih procesa malih privrednih subjekata.

Paket namenjen preduzetnicima i malim preduzećima koja su tek započela razvoj ili su na početku svog poslovanja, ili nemaju složene prohteve (npr. uslužne delatnosti).

ŠTA SADRŽI?

Set sadrži sledeći skup mogućnosti :

  • rad jednog korisnika (nema opciju mrežnog rada više korisnika!)
  • vođenje jedne maloprodaje, jedne veleprodaje, kompletno robno poslovanje (kalkulacije, računi, zalihe, kartice, itd.), kao i kompletno finansijsko poslovanje (odobrenja, izvodi, avansni računi, itd.)
  • automatski vodi KEPU, KIR i KPR poslovne knjige na osnovu unetih dokumenata
  • jednostavan prelaz na jači paket ukoliko se ukaže potreba, svi podaci ostaju i dalje dostupni!

START PAKET NIJE DEMO PROGRAM !

Sve opcije koje ima su potpuno funkcionalne i trajno dostupne, bez vremenskog ograničenja! Update na nove verzije Start paketa je besplatan!

ZAŠTO JE BESPLATAN?

  • zato što znamo da je svaki početak težak
  • zato što možemo da pomognemo da postanete veći i uspešni
  • zato što se nadamo da ćete nam i tada ukazati poverenje izborom nekih od naših jačih paketa

DA LI IMA PODRŠKA?

Da, ako želite možete ugovoriti podršku kao i svi ostali korisnici! Na korisniku je da odluči da li mu je podrška potrebna ili ne.

PREUZMI START PAKET BESPLATNO!

Moduli i funkcionalnosti

BROJ KORISNIKA

1

POSLOVANJE MALOPRODAJE

1

POSLOVANJE VELEPRODAJE

1

ROBNO

OMOGUĆENO

FINANSIJE

OMOGUĆENO

NABAVKA

OMOGUĆENO

TROŠKOVI

OMOGUĆENO

IZVODI, BLAGAJNA

OMOGUĆENO

KEPU,KIR,KPR KNJIGE

AUTOMATSKI

MAKS BROJ ARTIKLA/RAČUNA

200

600 / godinu

CENA GODIŠNJE LICENCE


BESPLATNO

Brz početak rada u Start paketu
unos osnovnih šifarnika, ulaz robe i prodaja, pregled stanja i robne kartice.

Brz početak rada u Start paketu
osnovni finansijski unosi