TBS ažuriranja i dorade

  • u zadnjih nekoliko updeta imamo mnogo manjih korekcija i nekoliko krupnijih dorada: 
    • šifarnik konta – omogućava da na jednostavan način promene konta koja se koriste u standardnim modelima knjiženja, bez potrebe da se menjaju sami modeli, prilagođeno je i za automatske promene ako se bude menjao kontni plan
    • bolja kontrola zatvaranja avansnih uplata preko računa, na pregledu izvoda se za svaku stavku sada vidi lista računa koji su zatvoreni sa njom
  • radimo na novoj demo verziji, uskoro će biti dostupna na sajtu.

Najnovije

Izbor novog poslovnog softvera
Poslovni softver

Vodič za izbor novog poslovnog softvera

Zamena postojećeg poslovnog softvera ne mora biti bauk. Prelazak sa starog na novo poslovno rešenje zaista može biti jednostavno i čak cenovno pristupačnije nego što