TBS ažuriranja i dorade

  • u zadnjih nekoliko updeta imamo mnogo manjih korekcija i nekoliko krupnijih dorada: 
    • šifarnik konta – omogućava da na jednostavan način promene konta koja se koriste u standardnim modelima knjiženja, bez potrebe da se menjaju sami modeli, prilagođeno je i za automatske promene ako se bude menjao kontni plan
    • bolja kontrola zatvaranja avansnih uplata preko računa, na pregledu izvoda se za svaku stavku sada vidi lista računa koji su zatvoreni sa njom
  • radimo na novoj demo verziji, uskoro će biti dostupna na sajtu.

Najnovije

Prodajni podsticaj i lojalnost
Poslovni softver

Kako ostvariti prodajni podsticaj i lojalnost kupaca?

Na online tržištu više nije tajna da su različiti prodajni podsticaji i programi lojalnosti postali efikasno marketinško i prodajno sredstvo. Prodajni podsticaji i programi lojalnosti