Brzi vodič

Danas na tržištu postoji velika ponuda različitih softvera! Uzevši u obzir sve što se nudi, definitivno nije jednostavno izabrati dobar i odgovarajući poslovni softver.

TBS ažuriranja i dorade

  • u zadnjih nekoliko updeta imamo mnogo manjih korekcija i nekoliko krupnijih dorada: 
    • šifarnik konta – omogućava da na jednostavan način promene konta koja se koriste u standardnim modelima knjiženja, bez potrebe da se menjaju sami modeli, prilagođeno je i za automatske promene ako se bude menjao kontni plan
    • bolja kontrola zatvaranja avansnih uplata preko računa, na pregledu izvoda se za svaku stavku sada vidi lista računa koji su zatvoreni sa njom
  • radimo na novoj demo verziji, uskoro će biti dostupna na sajtu.

Dejan Šild (TopCode)

TopCode Software je agencija za izradu softvera sa sedištem u Subotici. Postoji u sadašnjem obliku od 2009. godine, kao naslednica agencije koja je bila osnovana 2003. godine. Osnovna delatnost je razvoj i implementacija poslovnog softvera TopBusiness system. Upoznajemo profesionalce: Dejan Šild