TBS ažuriranja i dorade

  • u zadnjih nekoliko updeta imamo mnogo manjih korekcija i nekoliko krupnijih dorada: 
    • šifarnik konta – omogućava da na jednostavan način promene konta koja se koriste u standardnim modelima knjiženja, bez potrebe da se menjaju sami modeli, prilagođeno je i za automatske promene ako se bude menjao kontni plan
    • bolja kontrola zatvaranja avansnih uplata preko računa, na pregledu izvoda se za svaku stavku sada vidi lista računa koji su zatvoreni sa njom
  • radimo na novoj demo verziji, uskoro će biti dostupna na sajtu.

Najnovije

webshop i karakteristike
Poslovni softver

Važne karakteristike i alati za svaki webshop

Jednostavan proces kupovine na webshopu Webshop, kako samo ime po sebi kaže shop, treba da omogući kupovinu; jednostavnu kupovinu.Međutim, koliko je tačno klikova potrebno od

Kako odabrati ERP?
Poslovni softver

Kako odabrati ERP poslovni softver?

Planiranje resursa kompanije uz pomoć informacionog sistema u vidu ERP-a predstavlja bitan deo IT strategije svake kompanije. Brzina i mogućnost prilagođavanja postali su ključni faktori