TBS nove opcije i mogućnosti

  • ugradili smo mogućnost da se na jednostavan način sinhronizuju podaci između udaljenih maloprodaja i centralne lokacije, bez potrebe za stalnom konekcijom preko interneta.
  • završena i uspešno testirana integracija sa Bex sistemom za automatsko slanje pošiljki – posebno bitno za preduzeća koja šalju puno pošiljki putem kurirske službe
  • uradili smo puno izmena na POS modulu, još bolja podrška za touch screen ekrane
  • unapređena podrška za vođenje šifarnika artikala po veličinama/bojama ili nekim drugim atributima, mogućnost kombinacije više atributa. 

Najnovije

webshop i karakteristike
Poslovni softver

Važne karakteristike i alati za svaki webshop

Jednostavan proces kupovine na webshopu Webshop, kako samo ime po sebi kaže shop, treba da omogući kupovinu; jednostavnu kupovinu.Međutim, koliko je tačno klikova potrebno od

Kako odabrati ERP?
Poslovni softver

Kako odabrati ERP poslovni softver?

Planiranje resursa kompanije uz pomoć informacionog sistema u vidu ERP-a predstavlja bitan deo IT strategije svake kompanije. Brzina i mogućnost prilagođavanja postali su ključni faktori