TBS nove opcije i mogućnosti

  • ugradili smo mogućnost da se na jednostavan način sinhronizuju podaci između udaljenih maloprodaja i centralne lokacije, bez potrebe za stalnom konekcijom preko interneta.
  • završena i uspešno testirana integracija sa Bex sistemom za automatsko slanje pošiljki – posebno bitno za preduzeća koja šalju puno pošiljki putem kurirske službe
  • uradili smo puno izmena na POS modulu, još bolja podrška za touch screen ekrane
  • unapređena podrška za vođenje šifarnika artikala po veličinama/bojama ili nekim drugim atributima, mogućnost kombinacije više atributa. 

Najnovije

Izbor novog poslovnog softvera
Poslovni softver

Vodič za izbor novog poslovnog softvera

Zamena postojećeg poslovnog softvera ne mora biti bauk. Prelazak sa starog na novo poslovno rešenje zaista može biti jednostavno i čak cenovno pristupačnije nego što