TBS Agrar – ažuriranje

  • u novom updetu imamo dorade Agrarnog paketa – mogućnost vođenja posebnih kartica po godinama roda pod istom osnovnom šifrom, samim tim i mnogo jednostavnija administracija otkupa
  • unapređen je algoritam za svođenje na SRPS kvalitet, veća mogućnost podešavanja, mogućnost praktično svakog načina obračuna

Najnovije

webshop i karakteristike
Poslovni softver

Važne karakteristike i alati za svaki webshop

Jednostavan proces kupovine na webshopu Webshop, kako samo ime po sebi kaže shop, treba da omogući kupovinu; jednostavnu kupovinu.Međutim, koliko je tačno klikova potrebno od

Kako odabrati ERP?
Poslovni softver

Kako odabrati ERP poslovni softver?

Planiranje resursa kompanije uz pomoć informacionog sistema u vidu ERP-a predstavlja bitan deo IT strategije svake kompanije. Brzina i mogućnost prilagođavanja postali su ključni faktori