TBS novosti i dorade pred kraj godine 2015

Mali info šta smo radili od septembra:

  • ubačen import iz excela na unosu više tipova dokumenata, kao i importovanje cenovnika i šifarnika duvanskih proizvoda
  • mogućnost dodavanja ili skeniranje priloga (slika, pdf, xls, itd) za bilo koji dokument, kao i u delovodniku (do sada je moglo samo da se skeniraju slike)
  • mogućnost unosa više barkodova za jedan artikal
  • mogućnost unosa magacinskih pozicija za artikal
  • direktno slanje emaila sa pdf prilogom iz pregleda bilo koje štampe
  • rešen novi način povrata dobavljaču (od oktobra 2015), napravljane posebne KIR/KPR knjige da to isprate 
  • i još puno manjih dorada i ispravki

Najnovije

Izbor novog poslovnog softvera
Poslovni softver

Vodič za izbor novog poslovnog softvera

Zamena postojećeg poslovnog softvera ne mora biti bauk. Prelazak sa starog na novo poslovno rešenje zaista može biti jednostavno i čak cenovno pristupačnije nego što