Brzi vodič

Danas na tržištu postoji velika ponuda različitih softvera! Uzevši u obzir sve što se nudi, definitivno nije jednostavno izabrati dobar i odgovarajući poslovni softver.

TBS novosti i dorade pred kraj godine 2015

Mali info šta smo radili od septembra:

  • ubačen import iz excela na unosu više tipova dokumenata, kao i importovanje cenovnika i šifarnika duvanskih proizvoda
  • mogućnost dodavanja ili skeniranje priloga (slika, pdf, xls, itd) za bilo koji dokument, kao i u delovodniku (do sada je moglo samo da se skeniraju slike)
  • mogućnost unosa više barkodova za jedan artikal
  • mogućnost unosa magacinskih pozicija za artikal
  • direktno slanje emaila sa pdf prilogom iz pregleda bilo koje štampe
  • rešen novi način povrata dobavljaču (od oktobra 2015), napravljane posebne KIR/KPR knjige da to isprate 
  • i još puno manjih dorada i ispravki

Dejan Šild (TopCode)

TopCode Software je agencija za izradu softvera sa sedištem u Subotici. Postoji u sadašnjem obliku od 2009. godine, kao naslednica agencije koja je bila osnovana 2003. godine. Osnovna delatnost je razvoj i implementacija poslovnog softvera TopBusiness system. Upoznajemo profesionalce: Dejan Šild