E-računi u TopBusiness softveru

Predstavljamo vam opciju e-računi koja je integrisana u TopBusiness softver u saradnji sa servisom Moj e-Račun.

Korisnici TopBusiness softvera su u mogućnosti da aktiviraju opciju e-računi i svoje poslovanje dodatno unaprede i učine efikasnijim.

Benefiti korišćenja e-računa:

 •  jednim klikom šaljete elektronski račun iz TopBusiness softvera ka svom kupcu (nema prekucavanja računa koji želite izdati u elektronskom obliku u neki drugi softver)
 • kad god želite imate dostupan status poslatog e-računa (poslat, isporučen, nije preuzet, odbijen)
 • svaki poslati e-račun ima status preporučene pošiljke
 • na jednom mestu imate uvid u listu svih poslatih i svih primljenih e-računa
 • mogućnost primanja e-računa uz direktni uvoz u softver
 • kreiranje ulaznog računa od ulaznog e-računa u TopBusiness softveru, uz automatsko knjiženje u glavnoj knjizi, kartici dobavljača, PDV evidenciji, kao i u knjizi primljenih računa
 • arhiviranje i pretraga e-računa na jednostavan, brz i pouzdan način
 • ekološki prihvatljiv način poslovanja

Korišćenjem e-računa izbegnite sledeće troškove:

 • štampanje računa
 • kovertiranje računa
 • slanje klasičnom poštom i čekanje u redovima
 • neizvesnost dostave računa u papirnom obliku
 • arhiviranje koje zahteva fizički prostor

Najnovije

Izbor novog poslovnog softvera
Poslovni softver

Vodič za izbor novog poslovnog softvera

Zamena postojećeg poslovnog softvera ne mora biti bauk. Prelazak sa starog na novo poslovno rešenje zaista može biti jednostavno i čak cenovno pristupačnije nego što