E-računi u TopBusiness softveru

Predstavljamo vam opciju e-računi koja je integrisana u TopBusiness softver u saradnji sa servisom Moj e-Račun.

Korisnici TopBusiness softvera su u mogućnosti da aktiviraju opciju e-računi i svoje poslovanje dodatno unaprede i učine efikasnijim.

Benefiti korišćenja e-računa:

 •  jednim klikom šaljete elektronski račun iz TopBusiness softvera ka svom kupcu (nema prekucavanja računa koji želite izdati u elektronskom obliku u neki drugi softver)
 • kad god želite imate dostupan status poslatog e-računa (poslat, isporučen, nije preuzet, odbijen)
 • svaki poslati e-račun ima status preporučene pošiljke
 • na jednom mestu imate uvid u listu svih poslatih i svih primljenih e-računa
 • mogućnost primanja e-računa uz direktni uvoz u softver
 • kreiranje ulaznog računa od ulaznog e-računa u TopBusiness softveru, uz automatsko knjiženje u glavnoj knjizi, kartici dobavljača, PDV evidenciji, kao i u knjizi primljenih računa
 • arhiviranje i pretraga e-računa na jednostavan, brz i pouzdan način
 • ekološki prihvatljiv način poslovanja

Korišćenjem e-računa izbegnite sledeće troškove:

 • štampanje računa
 • kovertiranje računa
 • slanje klasičnom poštom i čekanje u redovima
 • neizvesnost dostave računa u papirnom obliku
 • arhiviranje koje zahteva fizički prostor

Najnovije

Prodajni podsticaj i lojalnost
Poslovni softver

Kako ostvariti prodajni podsticaj i lojalnost kupaca?

Na online tržištu više nije tajna da su različiti prodajni podsticaji i programi lojalnosti postali efikasno marketinško i prodajno sredstvo. Prodajni podsticaji i programi lojalnosti