Predstavljamo: WEBSHOP

TopBusiness B2C Webshop

Sa ponosom obaveštavamo da smo proširili paletu našeg poslovnog softvera sa paketima Webshopa, tj. internet prodavnice!
Postavka i vođenje internet prodavnice je prilično kompleksan posao, pogotovo ako se radi o mnogo artikala, i posebno ako imate dinamično poslovanje sa čestim promenama artikala, cena i zaliha. Stoga je pravo rešenje imati povezanu prodavnicu sa poslovnim softverom, da bi izbegli dupliranje poslova koliko god je moguće.

TopBusiness Webshop je potpuno integrisan sa podacima iz TopBusiness poslovnog softvera, što znači da su automatski sinhronizovane sleće stvari:

  • svi artikli, svaka promena naziva ili bilo koje osobine
  • promene cena i zaliha
  • kategorije artikala kao i pripadnost artikala određenim kategorijama
  • dodatne osobine za artikle (koje sami definišete)
  • proizvođači
  • kupci
  • prevodi na više jezika – za sve artikle, grupe i kategorije se mogu uneti nazivi na više jezika, ukoliko želite multijezičku prodavnicu
  • narudžbenice se automatski prosleđuju u poslovni softver na dalju obradu (pravljenje predračuna ili konačnog računa)
  • statusi narudžbenica

Ova integracija bitno ubrzava postavku prodavnice i olakšava kasnije korišćenje i održavanje.
Pored toga, webshop ima i moćam administratorski panel gde možete podešavati sve opcije koje se ne mogu automatski preuzeti: dodavanje slika artiklima, banera, slajdera, pregled korisnika, aktivnosti, i još mnogo toga.

Nudimo opcije B2B i/ili B2C prodavnice (tj. veleprodaje i/ili maloprodaje), sa istim setom podešavanja, ali sa različitom funkcionalnosti. Npr. B2B (veleprodaja) može da prikazuje stanje zaliha artikala i cenu bez PBV, dok B2C (maloprodaja) samo prikaže da li je na stanju ili ne, i nudi cenu sa PDV. Vodili smo puno računa da obuhvatimo razne scenarije poslovanja sa kojima smo se do sada susretali, tako da imamo još mnogo urađenih opcija i podešavanja. Registracije korisnika i firmi je takođe detaljno rešeno i prilagođeno vrsti prodavnice. Podrazumeva se da dizajn možemo prilagoditi i promeniti svakom korisniku.

Nudimo tri paketa webshopa prilagođenih po zahtevima i mogućnostima: START SHOP, BUSINESS SHOP i PROFI SHOP.

Slobodno nas kontaktirajte za više informacija.

Najnovije

Izbor novog poslovnog softvera
Poslovni softver

Vodič za izbor novog poslovnog softvera

Zamena postojećeg poslovnog softvera ne mora biti bauk. Prelazak sa starog na novo poslovno rešenje zaista može biti jednostavno i čak cenovno pristupačnije nego što