Novi paketi TopBusiness softvera i novi Opšti uslovi poslovanja (20.09.2020.)

Od 20.09.2020. godine imamo sledeće izmene:

1. Promena softverskih paketa

Radi lakše i jednostavnijeg vođenje softverskih opcija u paketima, umesto starih paketa smo uveli nove:

  • OSNOVNI
    • obuhvata sve opcije starih STR, TRGOVINA i SERVIS paketa
  • NAPREDNI
    • obuhvata sve opcije OSNOVNOG paketa, plus opcije starih paketa AGRAR i PROIZVODNJA
  • PREMIUM
    • obuhvata sve opcije, ekvivalent starog PROFI paketa

Cene novih paketa su ostale na istom nivou kao i ekvivalentni stari paketeti, tako da postojeći korisnici nemaju menjanje cena, ali će još dobiti pristup i novim opcijama koje do sada nisu imali.

Stari STR paket više nije dostupan, umesto njega nudimo OSNOVNI paket.

 

2. Novi Opšti uslovi poslovanja

Postavljeni su novi Opšti uslovi poslovanja koji važe od 20.09.2020.godine, osnovne promene su vezane za usklađivanje sa novim paketima.

Korisnici koji imaju važeći ugovor o licenciranju i/ili podršci, imaju uslove po Opštim uslovima koji su važili na dan potpisivanja ugovora.

U skladu sa novim opštim uslovima i novim paketima, postavljen je i novi cenovnik paketa.

 

Najnovije

Izbor novog poslovnog softvera
Poslovni softver

Vodič za izbor novog poslovnog softvera

Zamena postojećeg poslovnog softvera ne mora biti bauk. Prelazak sa starog na novo poslovno rešenje zaista može biti jednostavno i čak cenovno pristupačnije nego što