Izmena cenovnika i Opštih uslova poslovanja (15.12.2022)

Nakon nešto više od godinu dana od poslednje promene cenovnika, prinuđeni smo na promenu načina vođenja cenovnika sa EUR na dinare. Dugo vremena je cenovnik u EUR bio jednostavniji za razumevanje i poređenje sa drugim proizvođačima. U trenutnoj situaciji, sa fiksnim kursom EUR, prisiljeni smo da cene izrazimo u dinarima, i da ih povremeno usklađujemo sa stanjem na tržištu i inflacijom.

Iz tog razloga od 15.12.2022.godine imamo sledeće promene:

Aktivnim korisnicima će se nove cene početi primenjivati sa obnovom ugovora od 01.01.2023. godine.

Najnovije

Izdavanje eFaktura
Poslovni softver

Izdavanje eFaktura kroz poslovni softver

Sistem elektronskih faktura odnosno SEF ima osnovnu ulogu za upravljanje eFakturama u smislu izdavanja, primanja, čuvanja i odbijanja eFaktura. Pored toga, SEF služi i za