Izmena cenovnika i Opštih uslova poslovanja (15.12.2022)

Nakon nešto više od godinu dana od poslednje promene cenovnika, prinuđeni smo na promenu načina vođenja cenovnika sa EUR na dinare. Dugo vremena je cenovnik u EUR bio jednostavniji za razumevanje i poređenje sa drugim proizvođačima. U trenutnoj situaciji, sa fiksnim kursom EUR, prisiljeni smo da cene izrazimo u dinarima, i da ih povremeno usklađujemo sa stanjem na tržištu i inflacijom.

Iz tog razloga od 15.12.2022.godine imamo sledeće promene:

Aktivnim korisnicima će se nove cene početi primenjivati sa obnovom ugovora od 01.01.2023. godine.

Najnovije

Poslovni softver za maloprodaju
Poslovni softver

ERP poslovni softver za maloprodaju

E-trgovina, unapređenje maloprodajnih procesa, korišćenje poslovnog softvera za maloprodaju, praćenje ponašanja potrošača…šta je zaista bitno za unapređenje maloprodaje? Pročitajte nadalje. Maloprodaja kao što znamo podrazumeva