Izmena cenovnika i Opštih uslova poslovanja (15.12.2022)

Nakon nešto više od godinu dana od poslednje promene cenovnika, prinuđeni smo na promenu načina vođenja cenovnika sa EUR na dinare. Dugo vremena je cenovnik u EUR bio jednostavniji za razumevanje i poređenje sa drugim proizvođačima. U trenutnoj situaciji, sa fiksnim kursom EUR, prisiljeni smo da cene izrazimo u dinarima, i da ih povremeno usklađujemo sa stanjem na tržištu i inflacijom.

Iz tog razloga od 15.12.2022.godine imamo sledeće promene:

Aktivnim korisnicima će se nove cene početi primenjivati sa obnovom ugovora od 01.01.2023. godine.

Najnovije

Izbor novog poslovnog softvera
Poslovni softver

Vodič za izbor novog poslovnog softvera

Zamena postojećeg poslovnog softvera ne mora biti bauk. Prelazak sa starog na novo poslovno rešenje zaista može biti jednostavno i čak cenovno pristupačnije nego što