Novine u TopBusiness softveru

Kratak izveštaj o tome šta smo radili ove godine:

 • mogućnost online rada programa (pokretanje aplikacije kroz web pretraživač)
 • ubrzan rad preko interneta
 • šabloni za fakturisanje – predefinisani računi za usluge koje se ponavljaju u određenim intervalima
 • pakovanja i paking liste
 • mogućnost unosa naziva i opisa na raznim pismima (ćirilice, kinesko, arapsko, …)
 • razrada prodajnih bonova i lojality opcija
 • razrada vođenja narudžbenica od dobavljača
 • import cenovnika i šifarnika iz excela
 • dorada podrške za IntRaster uređaje
 • brza pretraga u svim pregledima (sa ctrl+F)
 • … i još gomila manjih dorada i ispravki

Trenutno radimo na prodajnim akcijama, i na usklađivanju PDV evidencije sa zakonskim promenama od 1.1.2018.

Najnovije

Izbor novog poslovnog softvera
Poslovni softver

Vodič za izbor novog poslovnog softvera

Zamena postojećeg poslovnog softvera ne mora biti bauk. Prelazak sa starog na novo poslovno rešenje zaista može biti jednostavno i čak cenovno pristupačnije nego što