Novine u TopBusiness softveru

Kratak izveštaj o tome šta smo radili ove godine:

 • mogućnost online rada programa (pokretanje aplikacije kroz web pretraživač)
 • ubrzan rad preko interneta
 • šabloni za fakturisanje – predefinisani računi za usluge koje se ponavljaju u određenim intervalima
 • pakovanja i paking liste
 • mogućnost unosa naziva i opisa na raznim pismima (ćirilice, kinesko, arapsko, …)
 • razrada prodajnih bonova i lojality opcija
 • razrada vođenja narudžbenica od dobavljača
 • import cenovnika i šifarnika iz excela
 • dorada podrške za IntRaster uređaje
 • brza pretraga u svim pregledima (sa ctrl+F)
 • … i još gomila manjih dorada i ispravki

Trenutno radimo na prodajnim akcijama, i na usklađivanju PDV evidencije sa zakonskim promenama od 1.1.2018.

Najnovije

webshop i karakteristike
Poslovni softver

Važne karakteristike i alati za svaki webshop

Jednostavan proces kupovine na webshopu Webshop, kako samo ime po sebi kaže shop, treba da omogući kupovinu; jednostavnu kupovinu.Međutim, koliko je tačno klikova potrebno od

Kako odabrati ERP?
Poslovni softver

Kako odabrati ERP poslovni softver?

Planiranje resursa kompanije uz pomoć informacionog sistema u vidu ERP-a predstavlja bitan deo IT strategije svake kompanije. Brzina i mogućnost prilagođavanja postali su ključni faktori