Novine u TopBusiness softveru

Kratak izveštaj o tome šta smo radili ove godine:

 • mogućnost online rada programa (pokretanje aplikacije kroz web pretraživač)
 • ubrzan rad preko interneta
 • šabloni za fakturisanje – predefinisani računi za usluge koje se ponavljaju u određenim intervalima
 • pakovanja i paking liste
 • mogućnost unosa naziva i opisa na raznim pismima (ćirilice, kinesko, arapsko, …)
 • razrada prodajnih bonova i lojality opcija
 • razrada vođenja narudžbenica od dobavljača
 • import cenovnika i šifarnika iz excela
 • dorada podrške za IntRaster uređaje
 • brza pretraga u svim pregledima (sa ctrl+F)
 • … i još gomila manjih dorada i ispravki

Trenutno radimo na prodajnim akcijama, i na usklađivanju PDV evidencije sa zakonskim promenama od 1.1.2018.

Dejan Šild (TopCode)

TopCode Software je agencija za izradu softvera sa sedištem u Subotici. Postoji u sadašnjem obliku od 2009. godine, kao naslednica agencije koja je bila osnovana 2003. godine. Osnovna delatnost je razvoj i implementacija poslovnog softvera TopBusiness system. Upoznajemo profesionalce: Dejan Šild