Pomeren rok za primenu eFaktura

Promena datuma e-fakture

Ministarstvo finansija Vlade Republike Srbije donelo je odluku 01.12.2021. godine da se promeni rok za primenu eFaktura.
Primena eFaktura koja je prvobitno predviđena da se primenjuje od 01.01.2022. godine, pomera se do kraja aprila 2022. godine tj. do 01.05.2022.

Od 01.05.2022. godine nastupa obaveza subjekta javnog sektora da primi i čuva elektronske fakture i da ih izdaje drugom subjektu javnog sektora, kao i obaveza subjekta privatnog sektora da izda elektronsku fakturu subjektu javnog sektora.

Od 01.07.2022. godine nastupa obaveza subjekta privatnog sektora da primi i čuva elektronsku fakturu izdatu od strane subjekta javnog sektora, kao i elektronske fakture izdate od strane drugog subjekta privatnog sektora.
Napomena: Subjekti privatnog sektora od ovog datuma još uvek nisu u obavezi da izdaju elektronske fakture drugom subjektu privatnog sektora, ali ih zakon ne sprečava da to čine.

Od 01.01.2023. godine nastupa obaveza izdavanja i čuvanja elektronske fakture u transakcijama između subjekata privatnog sektora.

Najnovije

Izbor novog poslovnog softvera
Poslovni softver

Vodič za izbor novog poslovnog softvera

Zamena postojećeg poslovnog softvera ne mora biti bauk. Prelazak sa starog na novo poslovno rešenje zaista može biti jednostavno i čak cenovno pristupačnije nego što