Besplatni program za poslovanje: ima li besplatnog ručka?

Džabe, besplatno, nula,… zvuči primamljivo?

Zvuči, ali da li je zaista tako? Ovim blog postom pokušaćemo da objasnimo osnovne razlike između besplatnog i plaćenog poslovnog softvera. Zašto je ova tema važna za nas kao TopCode Software, a zašto bi ova tema trebalo da bude važna i za vas korisnike naše besplatne verzije START.

Smatramo da je ova tema izuzetno važna kako za korisnike bilo kog poslovnog softvera, tako i za proizvođače poslovnog softvera i to iz nekoliko razloga:

  1. Poslovni softver je kičma svakog poslovanja
  2. Podaci koji se unose u poslovni softver imaju veliku poslovnu vrednost za kompanije
  3. Podaci uneti u poslovni softver sadrže pored poslovne vrednosti i zakonsku obavezu – čuvanje poslovne dokumentacije
  4. I mnogo drugih poslovnih razloga

Na početku, hteo bih da budem jasan: nema ništa loše u besplatnom softveru, naprotiv! I sami u poslovanju koristimo alate koji su besplatni (Firebird baza podataka je očigledan primer) i veoma cenimo napore ljudi koji kreiraju takav softver.

Dakle, nema ništa loše u besplatnom softveru, ukoliko je tako zamišljeno u startu. Sa druge strane, većina softvera za poslovanje nije zamišljena da bude besplatna. Proizvođači poslovnog softvera ulažu značajna sredstva u razvoj svojih proizvoda i očekuju da povrate deo vrednosti tih ulaganja prodajom licenci i usluga. Dakle, u pitanju je komercijalni poslovni model i zbog toga ćete u poslovnom svetu retko naći besplatni poslovni softver. Retko, ne i nemoguće!

Postoje besplatne verzije licenci poslovnog softvera i one se grubo mogu podeliti u nekoliko osnovnih grupa:

  • Demo/Probne verzije – koje jesu besplatne (ne morate ništa da platite kako bi ste preuzeli i pokrenuli program), ali nisu besplatne za komercijalno – poslovno korišćenje.
  • Start/Lite verzije – jesu besplatne i za preuzimanje i isprobavanje, kao i za komercijalno korišćenje ali imaju ograničenja u mogućnostima (maksimalan broj korisnika, količina podataka, mrežni rad i sl.) – START paket spada u ovu kategoriju
  • Community verzije – kao u primeru softvera otvorenog koda (čak i za poslovanje), ali i one su besplatne samo do određenog nivoa.
  • Besplatne verzije za određene grupe korisnika – škole, fakultete, neprofitne organizacije i sl.

Moguće je da će se u budućnosti pojaviti potpuno besplatne verzije poslovnog softvera u oblaku, ali iskreno, onda tu važi ono staro pravilo: „ako ne plaćate, onda ste vi proizvod koji se prodaje“.

U svetu poslovnog softvera to bi mogli biti meta-podaci o poslovanju, prometu, finansijski podaci i slično koji se daljom obradom mogu prodavati trećim stranama. Pitanje je koliko su svakoj kompaniji značajni poslovni podaci? Uzimajući u obzir kompleksnost poslovnog softvera i značajnih zahteva za usklađenosti sa regulativom, pitanje je koliko je ovo opcija, ali ko može da predvidi budućnost?

U prevodu, ima besplatnog ručka, ali pitanje je koliko ćete biti siti?

Demo i probne verzije su jasne – proizvođač poslovnog softvera nudi mogućnost da potencijalni korisnik isproba program pre nego što odluči da li mu se sviđa. Važno je napomenuti da kada je demo u pitanju, treba obratiti pažnju da najčešće kompanije daju kao DEMO verziju svoju najjaču verziju, te se može desiti da vam se neka opcija ili mogućnost softvera svidi, a da se kasnije ispostavi da je ta opcija dostupna samo u najskupljoj verziji paketa. Zato treba obratiti pažnju da kada pregledate demo verziju obratite pažnju na mogućnosti softvera u okviru licence koja je vama finansijski prihvatljiva.

Start ili Lite verzije poslovnog softvera su generalno namenjene mikro kompanijama ili kompanijama koje tek započinju svoj poslovni put. U tom smislu, proizvođač softvera ostavlja mogućnost da kompanija započne svoj razvoj uz minimalne troškove bar kada je softver u pitanju, a da kasnije, ako se dovoljno razvije i poraste, pređe (nadogradi se) na neku jaču verziju poslovnog paketa iste kompanije. Mi iskreno verujemo u ovu filozofiju.

Do sada je preko 600 kompanija i pojedinaca preuzelo našu besplatnu START verziju, a od toga njih oko 200 aktivno koristi našu START verziju. Mi verujemo da će svojim umećem i uz pomoć našeg alata porasti dovoljno da im možda zatreba i neka od naših moćnijih verzija.

Kompletno besplatne verzije poslovnog softvera na našem tržištu, koliko je nama poznati NEMA. Razlog je vrlo prost, ako malo bolje razmislimo, poslovna logika. Nema ni jednog smislenog poslovnog razloga, da neko razvija poslovni softver i deli ga okolo džabe, zar ne? Ako bismo hteli da ovo razradimo do kraja, možemo da uzmemo i obzir kvazi-besplatan poslovni softver, gde naizgled korisnik ne plaća ništa za same licence, ali je obavezan da kupi podršku ili nove verzije ili šta god. To, hteli mi da priznamo ili ne, ne spada u kategoriju besplatno.

Postoje programi na globalnom tržištu, otvorenog koda, koji imaju svoje tzv. Community verzije koje jesu besplatne, ali su one uglavnom ograničenih funkcionalnosti u odnosu na plaćene verzije. Čak iako nisu ograničene, veoma je mala verovatnoća, da čak i napredni korisnik računara može sam da podesi, implementira i postavi sve što je potrebno da bi takav poslovni softver bio funkcionalan za njegovo poslovanje. Dakle, nema besplatnog ručka. Kompanije koje proizvode poslovni softver ulažu značajna sredstva u razvoj svojih proizvoda i u tom smislu prirodno očekuju da deo te vrednosti povrate kroz prodaju licenci u usluga. Veoma jednostavan poslovni model. Ko ne plati na mostu, platiće na ćupriji, staro je pravilo.

Mi smo razvili pakete koje smo pažljivo skrojili prema potrebama naših ciljnih korisnika i po delatnosti i po veličini. Tako da verujemo da će u našoj ponudi biti ponešto za svakoga.

Za kraj ovog pregleda i razmišljanja ostale su nam specifične verzije bilo besplatne ili značajno umanjene cene namenjene specifičnim grupama korisnika. Najčešće su u pitanju obrazovne ustanove (škole, fakulteti i sl.) i neprofitne organizacije kojima softverske kompanije ustupaju edukativne ili druge licence uz pomoć kojih takve organizacije mogu ostvariti svoje ciljeve. To je dobra praksa posebno u domenu edukativnih ustanova. Ako ste takva organizacija i imate potrebu za takvom vrstom softvera, svakako treba proveriti sa proizvođačima o mogućnostima nabavke licenci za takve ustanove. Zašto to proizvođači softvera rade? Vrlo jednostavno, bar kada su edukativne ustanove u pitanju: ako se studenti obuče za korišćenje određenog softvera (a to je u sklopu njihovih edukativnih aktivnosti) onda postoji verovatnoća da će kada se zaposle, svojim kompanijama, preporučiti baš taj softver koji su koristili tokom studija.

Nema besplatnog ručka

Kako je u pitanju poslovni model, zaključak je dosta jasan, nema besplatnog ručka. Ako ne plaćate licence, platićete usluge implementacije, obuke ili podrške ili ćete platiti nove verzije ili nešto treće. Razvoj softvera košta i proizvođači imaju značajne troškove razvoja i podrške istog, a posebno u domenu usaglašavanja sa regulativom i zbog toga je vrlo naivno verovati da će se negde naći besplatni univerzalni najbolji poslovni softver. Ako tako nešto i bude postojalo jednog dana, budite sigurni da će se podaci prodavati na ovaj ili onaj način. Ko zna, možda uskoro vidimo i nešto poput Social ERP-a. Nikad se ne zna…

[thrive_text_block color=”blue” headline=”Dodatna pitanja?”] Ako ste prevazišli START verziju ili razmišljate o mogućnostima podrške za START verziju ili imate bilo koju drugu dilemu, javite se da porazgovaramo! Bez obaveza![/thrive_text_block]

Najnovije

Izbor novog poslovnog softvera
Poslovni softver

Vodič za izbor novog poslovnog softvera

Zamena postojećeg poslovnog softvera ne mora biti bauk. Prelazak sa starog na novo poslovno rešenje zaista može biti jednostavno i čak cenovno pristupačnije nego što