Da se bolje upoznamo sa terminologijom eFiskalizacije

Nakon utvrđivanja da vaša delatnost spada u grupu obaveznika fiskalizacije, poželjno je da se bolje upoznate sa terminologijim koja će vam olakšati razumevanje ove tematike. Za početak da krenemo od elektronskog fiskalnog uređaja.

EFU – elektronski fiskalni uređaj može biti hardverdsko ili softversko rešenje, koje koristi obveznik fiskalizacije radi izdavanja fiskalnog računa i prenosa podataka o fiskalnim računima u Sistem za upravljanje fiskalizacijom(SUF) Poreske uprave. Sastoji se od ESIR, PFR (procesor fiskalnih računa) i BE (bezbednosnog elementa).

SUF – Sistem za upravljanje fiskalizacijom je softverska aplikacija Poreske uprave, koja preuzima sve podatke iz procesora fiskalnih računa. Omogućava ovlašćenom licu obveznika fiskalizacije pregled određenih podataka i izveštaja.

ESIR – Elektronski sistem za izdavanje računa je hardverdski ili softverski element, čija je upotreba odobrena od strane Poreske uprave. U ESIR obveznik fiskalizacije unosi podatke o prometu i izdaje fiskalni račun. ESIR je u našem slučaju TopBusiness softver.

PFR – Procesor fiskalnih računa je element elektronskog fiskalnog uređaja. Prima zahtev za fiskalizaciju računa od ESIR-a, kreira fiskalni račun i vraća ga u ESIR i šalje podatke iščitavanja u bazu podataka Poreske uprave.

Prema lokaciji na kojoj funkcioniše može biti :

– lokalni procesor fiskalnih računa (L-PFR) nalazi se na lokaciji izdavanja računa. Može biti u hardverskom ili u softverskom obliku. Za koji ćete se odlučiti zavisi od konkretnog slučaja. Ukoliko vam je potrebna pomoć, slobodno kontaktirajte TopCode da bismo vam predložili najbolje rešenja za vaše poslovanje.

– virtualni (V-PFR) nalazi se na serveru Poreske uprave. Korisnici TopBusiness softvera koji vrše promet robe isključivo putem online trgovine (webshop), nisu u obavezi da izdaju fiskalne račune preko fiskalnih uređaja, nego svoje račune mogu štampati na A4 papiru, pos štampaču ili slati elektronskim putem. Preduslov za ovakav način rada je povezivanje sa VPFR (virtuelni procesor fiskalnih računa) i pristup je besplatan. U slučaju korišćenja V-PFR-a, bezbednosni element je softverski tj. fajl koji se dobija preko portala Poreske uprave (ePorezi) i jedinstven je za svaki V-PFR.

BE – Bezbednosni element izdaje Poreska uprava za obveznika fiskalizacije, za konkretan poslovni prostor i poslovnu prostoriju. Može biti hardvarski (u vidu smart kartice) koristi se uz LPFR i LPFR+VPFR ili softverski (fajl) služi samo za izdavanje računa uz VPFR.
Bezbednosni element služi za potpisivanje fiskalnih računa za potrebe sprovođenja postupka fiskalizacije i potvrde identiteta prilikom razmene podataka i informacija sa Poreskom upravom.
Račun koji je izdat bez korišćenja bezbednosnog elementa ne može se smatrati fiskalnim računom.

 

Najnovije

Izbor novog poslovnog softvera
Poslovni softver

Vodič za izbor novog poslovnog softvera

Zamena postojećeg poslovnog softvera ne mora biti bauk. Prelazak sa starog na novo poslovno rešenje zaista može biti jednostavno i čak cenovno pristupačnije nego što