Dodatni rok za finansijsku podršku za prelazak na novi model fiskalizacije

Od 15. marta 2022. godine, zaključno sa 05. aprilom 2022. godine obveznici fiskalizacije mogu da podnesu Izjavu o zainteresovanosti za finansijsku podršku za fiskalizaciju Poreskoj upravi preko portala ePorezi , a nakon što im Poreska uprava dodeli jedinstvenu oznaku poslovnog prostora i poslovne prostorije za koje podnosi izjavu o zainteresovanosti.
Važi za obveznike fiskalizacije koji su osnovani i upisani kod nadležnog registra zaključno sa 29. oktobrom 2021. godine!
Uredba o utvrđivanju Programa finansijske podrške obveznicima fiskalizacije za usklađivanje poslovanja sa zakonom kojim se uređuje fiskalizacija („Službeni glasnik RS“, broj 32/22), je stupila na snagu 11. marta 2022. godine.

Detaljnije informacije možete pročitati OVDE.

Najnovije

Prodajni podsticaj i lojalnost
Poslovni softver

Kako ostvariti prodajni podsticaj i lojalnost kupaca?

Na online tržištu više nije tajna da su različiti prodajni podsticaji i programi lojalnosti postali efikasno marketinško i prodajno sredstvo. Prodajni podsticaji i programi lojalnosti