Dodatni rok za finansijsku podršku za prelazak na novi model fiskalizacije

Od 15. marta 2022. godine, zaključno sa 05. aprilom 2022. godine obveznici fiskalizacije mogu da podnesu Izjavu o zainteresovanosti za finansijsku podršku za fiskalizaciju Poreskoj upravi preko portala ePorezi , a nakon što im Poreska uprava dodeli jedinstvenu oznaku poslovnog prostora i poslovne prostorije za koje podnosi izjavu o zainteresovanosti.
Važi za obveznike fiskalizacije koji su osnovani i upisani kod nadležnog registra zaključno sa 29. oktobrom 2021. godine!
Uredba o utvrđivanju Programa finansijske podrške obveznicima fiskalizacije za usklađivanje poslovanja sa zakonom kojim se uređuje fiskalizacija („Službeni glasnik RS“, broj 32/22), je stupila na snagu 11. marta 2022. godine.

Detaljnije informacije možete pročitati OVDE.

Najnovije

Izbor novog poslovnog softvera
Poslovni softver

Vodič za izbor novog poslovnog softvera

Zamena postojećeg poslovnog softvera ne mora biti bauk. Prelazak sa starog na novo poslovno rešenje zaista može biti jednostavno i čak cenovno pristupačnije nego što