Digitalna transformacija vašeg biznisa uz ERP softver

ERP softver

Prethodne godine donele su značajne promene u načinu na koji ljudi obavljaju poslovanje, i načinu na koji komuniciraju, uplićući u sve procese Internet. Internet polako doseže granice nezamislivog, mobilni uređaji postaju deo poslovne svakodnevnice, dok su poslovna rešenja u “oblaku” postala novi must have. Novi trendovi u ovom dobu digitalne transformacije svakodnevno kucaju na vrata, a vaše poslovanje se mora tome prilagoditi. 

U današnje vreme, jedan od najčešćih problema u malim i srednjim preduzećima, prema istraživanju Microsofta, jeste gubitak produktivnosti zbog rada na višestruko nepovezanim sistemima. Šta to znači? To znači da se javljaju duplirani i ručni unosi podataka koji potom rezultiraju izveštajima koji brzo postaju irelevantni. Zatim, nedostatak jasnog i detaljnog uvida onemogućava donošenje odluka i dovodi u opasnost dugoročni opstanak biznisa.

Da bi vaše poslovanje opstalo i napredovalo u novoj eri poslovanja, neophodno je prigrliti digitalnu transformaciju. Međutim, šta ona tačno obuhvata?

Shvatanje digitalne transformacije

Digitalna transformacija se jednostavno može definisati kao proces integracije digitalnih tehnologija u sve oblasti poslovanja. Ovaj proces poziva na radikalne promene u načinu korišćenja tehnologije, ljudi i poslovnih procesa. Cilj navedenog jeste unapređivanje korisničkih iskustava u skladu sa stalnim promenama na tržištu. Važno je napomenuti da je to živ proces koji se stalno menja i napreduje, a ne krajnja implementacija koja se može završiti. 

Kompanije koje prigrle proces digitalne transformacije i povežu procese, sisteme, ljude i podatke dobijaju dublji odnosno detaljniji uvid u ono što se dešava u njihovom biznisu. Na taj način kompanije dobijaju i mogućnost predviđanja dešavanja u svom poslovanju u budućnosti i samim tim i mogućnost prilagođavanja tim dešavanjima. Tradicionalna ograničenja sistema koja su postojala, prihvatanjem digitalne transformacije, nestaju. 

Šta predstavlja dobar ERP sistem?

ERP softver i transformacija

ERP sistem (eng. Enterprise Resource Planning) prema najjednostavnijoj definiciji označava poslovno planiranje resursa. Bliže objašnjeno, to je poslovno rešenje ili sistem koji kompaniji omogućava da upravlja poslovnim procesima i vrši koordinaciju pojedinačnih poslovnih jedinica. Ono što je možda najvažnija odlika ERP sistema, jeste da on u realnom vremenu prati poslovanje kompanije i obezbeđuje bazu podataka za sve potrebne informacije. 

Šta to zaista znači? 

Ukoliko zamislimo da sektor nabavke ima mogućnost da u realnom vremenu sagleda planove prodaje, i da ujedno automatski na primer kreira predviđanja za budući period i na osnovu toga odluči koje količine je potrebno naručiti, uviđamo značaj i nesagledivu prednost ERP sistema. 

Još jedan primer može predstavljati donošenje odluka.  Ako se na primer javi zahtev za sagledavanjem finansijskih pokazatelja vašeg poslovanja, i da umesto nedeljama čekate pripremu izveštaja, isto dobijete u ERP softveru uz samo nekoliko klikova uz mogućnost kreiranja više vrsta izveštaja i sagledavanja i poređenja različitih vremenskih razdoblja.

Brojne mogućnosti koje nudi digitalna transformacija leže upravo u ovakvim sistemima.

Često se vlasnici kapitala ne odlučuju za unapređenje svog poslovanja u ovom domenu jer smatraju da ovakvi softveri nisu pogodni za mala i srednja preduzeća. Pre svega se polazi od pretpostavke da su ERP sistemi skupi i da su isplativi samo onda ako se procesi potpuno mogu automatizovati bez nepostojanja manuelnog rada. Međutim, shodno postojanju više softverskih paketa, danas to više nije slučaj. TopBusiness softver je posebno pogodan za preduzetnike, mala preduzeća i srednja preduzeća. 

Još jedan mit koji se vezuje za ERP sistem jeste da je on namenjen isključivo za proizvodna preduzeća, da je njegova implementacija skupa i da ga zaposleni teško prihvataju. Shodno razvoju informacionih tehnologija, ERP sistemi su apsolutno prisutni u svim industrijama i apsolutno su prilagođeni običnom čoveku.

Kako ERP softver funkcioniše?

ERP rešenja funkcionišu tako što objedinjuju sve funkcije i procese u kompaniji u jednu celinu i omogućuju protok informacija između svih delova kompanije. Upravo se na ovaj način povećava gore pomenuta produktivnost procesa, ali ujedno olakšava, osavremenjuje i unapređuje komunikacija zaposlenih. Na primer, TopBusiness ERP sistem obuhvata sve procese u poslovanju. Predstavlja moderno softversko rešenje čija je prednost izobilje opcija za poslovanje, ali ujedno i jednostavnost i intuitivnost pri korišćenju softvera. TopBusiness ERP rešenje je namenjeno preduzetnicima, malim i srednjim preduzećima, kao i poljoprivrednim zadrugama. Shodno da je nastao zahvaljujući dugogodišnjim rešavanjem praktičnih problema skladištenja i obrade podataka iz poslovnih procesa u nizu preduzeća, predstavlja zaista realno i praktično softversko rešenje. 

Iako se TopBusiness ERP softver može integrisati sa bilo kojim drugim web shopom, pun kapacitet mogućnosti i prednosti dobija povezivanjem sa TopBusiness webshop rešenjem. Na taj način se dobija celina kojom se može obuhvatiti online i offline poslovanje.

TopBusiness webshop pored ove mogućnosti, i samostalno nudi brojne mogućnosti i zadovoljava važne standarde savremenog online poslovanja. Responsiv dizajn omogućava prikazivanje webshopa na svim uređajima. Moderan i od strane korisnika promenljiv izgled (fotografije, baneri, tekstovi) su prednost, zatim automatsko ažuriranje cena, zaliha, novih artikala, mogućnost za višejezičan prikaz, različiti sistemi naplate i pre svega jednostavan rad u administraciji sajta. 

Još jedna od prednosti dobrog ERP sistema je podrška i sa aspekta postojanja aplikacija. TopBusiness nudi aplikaciju za podršku magacinskog poslovanja i aplikaciju za terensku prodaju. Opet je sve povezano i automatizovano sa postojećim TopBusiness ERP sistemom.

ERP rešenje kao jedan od nosilaca digitalne transformacije, ne mora biti skupo ni komplikovano poslovno rešenje. Ono što je za njega bitno istaći da sve kompanije koje se odluče za njega, bilo da su proizvodne kompanije, uslužne kompanije, mala ili srednja preduzeća, ostvaruju višestruke benefite. Uz ERP poslovni softver, svaka kompanija može da ostvari više prihode i niže troškove uz veću povezanost. Od svega ovoga vas deli samo dobra volja i klik na naš broj telefona ili jedan e-mail.

Najnovije

Izbor novog poslovnog softvera
Poslovni softver

Vodič za izbor novog poslovnog softvera

Zamena postojećeg poslovnog softvera ne mora biti bauk. Prelazak sa starog na novo poslovno rešenje zaista može biti jednostavno i čak cenovno pristupačnije nego što