Sve što treba da znate o e-fakturama

E-faktura

Nedavno smo pisali o procesu digitalne transformacije, što možete pogledati ovde. Ostajući u tom domenu, nadovezujemo se na potrebu prihvatanja digitalne transformacije u svetlu primene novog modela fiskalizacije, odnosno primene novog sistema za elektronsko fakturisanje i to za sve privredne subjekte od 01.01.2023. godine.

Šta je neophodno znati o ovoj temi i na koji način se prilagoditi ovoj promeni, pročitajte dalje u tekstu.

Šta su e-fakture?

E-faktura predstavlja elektronski zapis fakture odnosno računa. E-faktura se izdaje, prima, obrađuje i arhivira isključivo elektronskim putem. Sistem e-faktura (SEF) predstavlja razmenu faktura elektronskim putem, kao i propratnih informacija od jednog privrednog subjekta do drugog uz korišćenje elektronske infrastrukure u realnom vremenu. Zakon o elektronskom fakturisanju koji je stupio na snagu još 07.05.2021. godine, uređuje izdavanje, slanje, prijem, obradu, čuvanje, sadržaj i elemente elektronskih faktura i druga pitanja koja su od značaja za elektronsko fakturisanje u međusobnim transakcijama u privredi.

Lica koja su u obavezi da koriste sistem elektronskog fakturisanja

  1. Privredni subjekti koji imaju obavezu izdavanja elektronskih faktura su:
  2. subjekti privatnog sektora po osnovu međusobnih transakcija;
  3. subjekt privatnog sektora po osnovu transakcije sa subjektom javnog sektora;
  4. subjekt javnog sektora po osnovu transakcije sa subjektom privatnog sektora;
  5. subjekti javnog sektora po osnovu međusobnih transakcija;
 
Trenutno, što važi do početka sledeće godine, se moglo biti i dobrovoljni korisnik SEF-a. Svaki dobrovoljni korisnik SEF-a je u obavezi da koristi sistem elektronskih faktura u tekućoj i narednoj kalendarskoj godini.

Sistem elektronskih faktura (SEF), sistem upravljanja fakturama (SUF) i standard elektronskog fakturisanja

Za proces manipulacije sa e-računima, odnosno za izdavanje, slanje, prijem i čuvanje e-faktura koristi se sistem elektronskih faktura ili skraćeno SEF. SEF se definiše kao informatičko-tehnološko rešenje preko kojeg se vrši navedeno, a kojima upravlja centralni informacioni posrednik.

Kancelarija za informacione tehnologije i elektronsku upravu je za potrebe korisnika javnih sredstava obezbedila softversko rešenje SUF – sistem za prijem, čuvanje, odobravanje i pripremu knjiženja ulaznih računa koji treba da omogući prijem i upravljanje računima – fakturama primljenim od dobavljača. Sistem za upravljanje fakturama (SUF) namenjen je isključivo korisnicima javnih sredstava. SUF je web platforma koja omogućava prijem e-faktura ili ručni unos fakture ukoliko je faktura prispela u papirnom obliku.
Izdavanje i prijem e-faktura vrši se u skladu sa srpskim standardima elektronskog fakturisanja. Ovaj standard je u velikoj meri usklađen sa evropskim standardom elektronskog fakturisanja.

Zašto e-fakture?

Ukoliko se i dalje pitate čemu uvođenje e-faktura, osvrnite se na naš članak o procesu digitalne transformacije i uverite se u benefite procesa.

Svake poslovne godine, hiljade i hiljade faktura putuju od izdavaoca do primaoca fakture. Većina tih faktura je dosad bila u papirnom obliku. Papirni oblik takvih faktura i sama manipulacija istima dovodila je do neefikasnosti. Neefikasnost se ogleda u potrebi za štampanjem računa, kovertiranjem, slanjem poštom i po potrebi čekanjem u redovima, zatim u stanju neizvesnosti dostave računa shodno nepouzdanosti kurira i svakako i arhiviranju koje zahteva fizički prostor. Upotrebom informacionih tehnologija takav proces se osavremenjuje i podiže se efikasnost u poslovanju. Elektronske fakture odnosno elektronski računi se prosleđuju korišćenjem interneta i uz svaku elektronsku fakturu se može slati i propratna dokumentacija poput otpremnice, ugovora i slično, ali najviše tri dokumenta.

Ujedno, potrebno je napomenuti i internacionalni benefit koji se ostvaruje u smislu stvaranja pravnog okvira za harmonizaciju poslovne prakse Republike Srbije sa zemljama članicama Evropske Unije. Ono što je takođe bitno napomenuti jeste da elektronske fakture ne utiču na PDV, ali znače inspekciji radi provere PDV-a.

 

Pozovite za više informacija: 024 4545 260

 

Korišćenje e-faktura u TopBusiness softveru 

Sve o e-faktura

Ukoliko koristite naš TopBusiness ERP poslovni softver, sigurno ste značajno unapredili svoje procese u poslovanju. Kada su pak u pitanju e-fakture, korisnici TopBusiness softvera su u mogućnosti da aktiviraju opciju e-računi i svoje poslovanje dodatno unaprede i učine efikasnijim i u ovom domenu. Koje su to konkretne prednosti korišćenja e-računa uz pomoć našeg softvera možete pročitati ovde, a sve benefite poslovanja uz naš softver možete upoznati klikom na link ovde.

E-fakture u poslovanju sa inostranstvom

Sistem elektronskih faktura će u budućnosti omogućiti poslovanje sa inostranstvom. Ovo će obuhvatati prijem e-faktura iz inostranstva kao i slanje ka inostranstvu. Centralni informacioni posrednik bi u jednom trenutku trebalo da postane i tzv. PEPPOL pristupna tačka. PEPPOL jeste skraćenica od Pan-Europen Public Proceurement odnosno Panevropske javne nabavke i predstavlja internacionalnu mrežu za prijem i slanje fakura. Korisnicima SEF-a biće omogućeno da pristupe tzv. PEPPOL pristupnoj tački i da primaju i šalju e-fakture u okviru svoje mreže. Međutim, shodno da i dalje postoje problemi u privredi da funkcionisanjem SEF-a, postavlja se pitanje kada će SEF prerasti u PEPPOL?

Zakažite prezentaciju ili postavite pitanje

zakazi prezentaciju

Najnovije

Izbor novog poslovnog softvera
Poslovni softver

Vodič za izbor novog poslovnog softvera

Zamena postojećeg poslovnog softvera ne mora biti bauk. Prelazak sa starog na novo poslovno rešenje zaista može biti jednostavno i čak cenovno pristupačnije nego što