Finansijska pismenost i korišćenje poslovnog softvera

Finansijska pismenost

Aktuelno krizno stanje na tržištu i inflacija, pojačali su potrebu za kontrolom troškova. Upravljanje finansijama postalo je sve zahtevnije i kompleksnije. Bilo da se radi o pitanju tekuće likvidnosti, štednji, invisticionom ulaganju, korišćenju nekog finansijskog proizvoda, znanje i vištine za upravljanjem finansijama postale su od velikog značaja za svakog pojedinaca ponaosob.

Finansijska pismenost se odnosi na sposobnost osobe da razume i upravlja svojim finansijskim resursima. To uključuje znanje o osnovnim finansijskim konceptima, upravljanju novcem, planiranju budžeta, ulaganju, upravljanju dugovima, osiguranju, porezima i drugim aspektima finansijskog upravljanja.

Koliko je važna finansijska pismenost za posao i da li korišćenje poslovnog softvera može olakšati poslovanje i upravljanje finansijama?

Finansijska pismenost u poslovnom svetu

Shodno da je finansijska pismenost dobila na značaju, sve više građana i poslovnih ljudi se informiše o njoj. Visok nivo finansijske pismenosti daje prednost posebno u poslovnom aspektu i omogućava donošenje pravih poslovnih odluka. Bazna finansijska pismenost pojedinca koja će uticati i na njegov poslovni doprinos podrazumeva:

  • Znanje o budžetiranju – Postoje četiri glavne upotrebe novca koje određuju budžet: trošenje, ulaganje, štednja i davanje. Stvaranjem ravnoteže kroz primarnu upotrebu novca omogućava se bolje raspoređivanje prihoda, što rezultira finansijskom sigurnošću i prosperitetom. Pojednostavljeno, budžet treba da bude sastavljen na način da se otplate svi postojeći dugovi, a da se novac ostavi po strani za štednju i korisna ulaganja.
  • Znanje o investicijama – Da bi postao finansijski pismen, pojedinac se mora informisati o ključnim komponentama u pogledu ulaganja. Neke od komponenti koje treba naučiti da bi se obezbedile povoljne investicije su kamatne stope, nivoi cena, diversifikacija, smanjenje rizika i indeksi. Učenje o ključnim komponentama ulaganja omogućava donošenje pametnijih finansijskih odluka koje mogu dovesti do povećanog priliva prihoda.
  • Pozajmice – Skoro svaki pojedinac u jednom trenutku svog života mora da pozajmi novac. Kako bi se osiguralo da se zaduživanje obavlja efikasno, razumevanje kamatnih stopa, složene kamate, vremenske vrednosti novca, perioda plaćanja i strukture kredita je ključno. Ako se gore navedeni kriterijumi dovoljno razumeju, finansijska pismenost pojedinca će se povećati, što će pružiti praktične smernice za zaduživanje i smanjiti dugoročni finansijski stres.
  • Informisanost o porezima i propisima – Sticanje znanja o različitim oblicima oporezivanja i kako oni utiču na prihod je ključno za sticanje finansijske pismenosti. Bilo da se radi o zaposlenju, ulaganju, zakupu, nasleđu, svaki izvor prihoda se različito oporezuje. Svest o različitim stopama poreza pruža ekonomsku stabilnost i povećava finansijski učinak kroz upravljanje prihodima.

Značaj adekvatne finansijske pismenosti u poslovnom svetu

U poslovanju, svaki poslovni događaj biva evidentiran u odgovarajućim poslovnim knjigama. Svaki dati poslovni događaj ima određeni, pozitivan ili negativan, uticaj na poslovanje. Upravo iz ovog razloga, vlasnici kompanija, menadžeri i zaposleni u kompaniji treba da budu finansijski pismeni. Visok stepen finansijske pismenosti će im pružiti znanje upravo o tome kako određena poslovna aktivnost utiče na poslovanje i shodno tome će i delovati odnosno poslovati.

Finansijska pismenost i poslovni softver

Važno je napomenuti da finansijska pismenost ne isključuje potrebu za knjigovođama, računovođama, pravnicima, bankarima, brokerima i drugim finansijskim savetnicima. Finansijski pismena osoba treba samo da poznaje finansijske efekte svojih donešenih poslovnih odluka.

Finansijska pismenost i poslovni softver

Osnovni nivo finansijske pismenosti je neophodan za efikasno, efektivno i produktivno poslovanje. Međutim, da li istu može potpomoći poslovni softver? Odgovor je, da!

Poslovni softver poput TopBusiness poslovnog softvera nudi knjigovodstveni sistem. Čak i ako korisnik softvera nema mnogo znanja o knjigovodstvu, za sve vrste dokumenata se može podesiti jedan ili više modela automatskog knjiženja, te i korisnik koji ne poznaje knjigovodstvo može lako proknjižiti dokumente koje kreira. Postoji opcija da knjiženje čak i naknadno obavi knjigovođa. Svaki proknjiženi dokument je takođe automatski upisan u odgovarujuću poslovnu knjigu, bilo da je u pitanju knjiga evidencije prometa, knjiga izlaznih računa ili knjiga primljenih računa. U TopBusiness softveru se takođe svako knjiženje automatski evidentira i u posebnu PDV evidenciju. Podešavanjem modela knjiženja se pored knjiženja u glavnu knjigu podešava i knjiženje u PDV evidenciju na odgovarajuću poziciju u POPDV obrascu.

Donošenje odluka je takođe olakšano i podržano naprednom analitikom u TopBusiness softveru. TopBusiness ima ugrađene pivot preglede, koji korisniku pružaju velike mogućnosti dobijanja agregatnih pregleda po njegovoj želji. Za veoma kratko vreme potrebno za savladavanje ovog alata, korisnik će biti u mogućnosti da samostalno dobija tabelarne i grafičke preglede poslovnih podataka. Nakon lako kreiranih tabelarnih i grafičkih prikaza, uz adekvatnu finansijsku pismenost, donošenje odluka na osnovu poslovnih podataka ne bi trebalo da bude toliko teško.

Nemojte zapasti u začarani krug svakodnevnih poslovnih obaveza nemajući vremena za značajne pokazatelje. Ukoliko pratite i upoznate se sa glavnim pokazateljima svog poslovanja, brže ćete napredovati i donosićete prave odluke za vaš biznis.

Ukoliko imate nedoumice po pitanju kriterijuma za odabir pravog poslovnog softvera za vas, mi imamo nekoliko smernica, a zapratite nas i na Instagramu gde možete dobiti mnoštvo korisnih informacija za vaše poslovanje

Najnovije

Prodajni podsticaj i lojalnost
Poslovni softver

Kako ostvariti prodajni podsticaj i lojalnost kupaca?

Na online tržištu više nije tajna da su različiti prodajni podsticaji i programi lojalnosti postali efikasno marketinško i prodajno sredstvo. Prodajni podsticaji i programi lojalnosti