Finansijska pismenost i korišćenje poslovnog softvera

Finansijska pismenost

Aktuelno krizno stanje na tržištu i inflacija, pojačali su potrebu za kontrolom troškova. Upravljanje finansijama postalo je sve zahtevnije i kompleksnije. Bilo da se radi o pitanju tekuće likvidnosti, štednji, invisticionom ulaganju, korišćenju nekog finansijskog proizvoda, znanje i vištine za upravljanjem finansijama postale su od velikog značaja za svakog pojedinaca ponaosob.

Finansijska pismenost se odnosi na sposobnost osobe da razume i upravlja svojim finansijskim resursima. To uključuje znanje o osnovnim finansijskim konceptima, upravljanju novcem, planiranju budžeta, ulaganju, upravljanju dugovima, osiguranju, porezima i drugim aspektima finansijskog upravljanja.

Koliko je važna finansijska pismenost za posao i da li korišćenje poslovnog softvera može olakšati poslovanje i upravljanje finansijama?

Finansijska pismenost u poslovnom svetu

Shodno da je finansijska pismenost dobila na značaju, sve više građana i poslovnih ljudi se informiše o njoj. Visok nivo finansijske pismenosti daje prednost posebno u poslovnom aspektu i omogućava donošenje pravih poslovnih odluka. Bazna finansijska pismenost pojedinca koja će uticati i na njegov poslovni doprinos podrazumeva:

  • Znanje o budžetiranju – Postoje četiri glavne upotrebe novca koje određuju budžet: trošenje, ulaganje, štednja i davanje. Stvaranjem ravnoteže kroz primarnu upotrebu novca omogućava se bolje raspoređivanje prihoda, što rezultira finansijskom sigurnošću i prosperitetom. Pojednostavljeno, budžet treba da bude sastavljen na način da se otplate svi postojeći dugovi, a da se novac ostavi po strani za štednju i korisna ulaganja.
  • Znanje o investicijama – Da bi postao finansijski pismen, pojedinac se mora informisati o ključnim komponentama u pogledu ulaganja. Neke od komponenti koje treba naučiti da bi se obezbedile povoljne investicije su kamatne stope, nivoi cena, diversifikacija, smanjenje rizika i indeksi. Učenje o ključnim komponentama ulaganja omogućava donošenje pametnijih finansijskih odluka koje mogu dovesti do povećanog priliva prihoda.
  • Pozajmice – Skoro svaki pojedinac u jednom trenutku svog života mora da pozajmi novac. Kako bi se osiguralo da se zaduživanje obavlja efikasno, razumevanje kamatnih stopa, složene kamate, vremenske vrednosti novca, perioda plaćanja i strukture kredita je ključno. Ako se gore navedeni kriterijumi dovoljno razumeju, finansijska pismenost pojedinca će se povećati, što će pružiti praktične smernice za zaduživanje i smanjiti dugoročni finansijski stres.
  • Informisanost o porezima i propisima – Sticanje znanja o različitim oblicima oporezivanja i kako oni utiču na prihod je ključno za sticanje finansijske pismenosti. Bilo da se radi o zaposlenju, ulaganju, zakupu, nasleđu, svaki izvor prihoda se različito oporezuje. Svest o različitim stopama poreza pruža ekonomsku stabilnost i povećava finansijski učinak kroz upravljanje prihodima.

Značaj adekvatne finansijske pismenosti u poslovnom svetu

U poslovanju, svaki poslovni događaj biva evidentiran u odgovarajućim poslovnim knjigama. Svaki dati poslovni događaj ima određeni, pozitivan ili negativan, uticaj na poslovanje. Upravo iz ovog razloga, vlasnici kompanija, menadžeri i zaposleni u kompaniji treba da budu finansijski pismeni. Visok stepen finansijske pismenosti će im pružiti znanje upravo o tome kako određena poslovna aktivnost utiče na poslovanje i shodno tome će i delovati odnosno poslovati.

Finansijska pismenost i poslovni softver

Važno je napomenuti da finansijska pismenost ne isključuje potrebu za knjigovođama, računovođama, pravnicima, bankarima, brokerima i drugim finansijskim savetnicima. Finansijski pismena osoba treba samo da poznaje finansijske efekte svojih donešenih poslovnih odluka.

Finansijska pismenost i poslovni softver

Osnovni nivo finansijske pismenosti je neophodan za efikasno, efektivno i produktivno poslovanje. Međutim, da li istu može potpomoći poslovni softver? Odgovor je, da!

Poslovni softver poput TopBusiness poslovnog softvera nudi knjigovodstveni sistem. Čak i ako korisnik softvera nema mnogo znanja o knjigovodstvu, za sve vrste dokumenata se može podesiti jedan ili više modela automatskog knjiženja, te i korisnik koji ne poznaje knjigovodstvo može lako proknjižiti dokumente koje kreira. Postoji opcija da knjiženje čak i naknadno obavi knjigovođa. Svaki proknjiženi dokument je takođe automatski upisan u odgovarujuću poslovnu knjigu, bilo da je u pitanju knjiga evidencije prometa, knjiga izlaznih računa ili knjiga primljenih računa. U TopBusiness softveru se takođe svako knjiženje automatski evidentira i u posebnu PDV evidenciju. Podešavanjem modela knjiženja se pored knjiženja u glavnu knjigu podešava i knjiženje u PDV evidenciju na odgovarajuću poziciju u POPDV obrascu.

Donošenje odluka je takođe olakšano i podržano naprednom analitikom u TopBusiness softveru. TopBusiness ima ugrađene pivot preglede, koji korisniku pružaju velike mogućnosti dobijanja agregatnih pregleda po njegovoj želji. Za veoma kratko vreme potrebno za savladavanje ovog alata, korisnik će biti u mogućnosti da samostalno dobija tabelarne i grafičke preglede poslovnih podataka. Nakon lako kreiranih tabelarnih i grafičkih prikaza, uz adekvatnu finansijsku pismenost, donošenje odluka na osnovu poslovnih podataka ne bi trebalo da bude toliko teško.

Nemojte zapasti u začarani krug svakodnevnih poslovnih obaveza nemajući vremena za značajne pokazatelje. Ukoliko pratite i upoznate se sa glavnim pokazateljima svog poslovanja, brže ćete napredovati i donosićete prave odluke za vaš biznis.

Ukoliko imate nedoumice po pitanju kriterijuma za odabir pravog poslovnog softvera za vas, mi imamo nekoliko smernica, a zapratite nas i na Instagramu gde možete dobiti mnoštvo korisnih informacija za vaše poslovanje

Najnovije

Izbor novog poslovnog softvera
Poslovni softver

Vodič za izbor novog poslovnog softvera

Zamena postojećeg poslovnog softvera ne mora biti bauk. Prelazak sa starog na novo poslovno rešenje zaista može biti jednostavno i čak cenovno pristupačnije nego što