Knjiženje POPDV

U verziji 2018.3 smo kompletirali POPDV evidenciju! Potrudili smo se da što manje opteretimo korisnike softvera, te da se i ona vodi automatski koliko je moguće, kao i knjiženje u glavnu knjigu.

  • prilikom definisanja modela knjiženja za glavnu knjigu podešava se i na koju poziciju ide knjiženje u POPDV
  • u najprostijem slučaju korisnik nakon unosa dokumenta (računa, kalkulacije,…) i ne mora ništa da radi osim da izabere model knjiženja – softver je automatski proknjižio i glavnu knjigu i poresku evidenciju
  • PP PDV se dobija iz POPDV evidencije
  • razradili smo unos ulaznih računa – troškova, te se sada na lak način može uneti više stavki koje se različito knjiže (kako u glavnu knjigu tako i u pdv evidenciju)
  • mogućnost exporta u xls, xml, kao i povezivanja na poresku upravu
Ekranski pregled POPDV
Ekranski pregled POPDV

Najnovije

webshop i karakteristike
Poslovni softver

Važne karakteristike i alati za svaki webshop

Jednostavan proces kupovine na webshopu Webshop, kako samo ime po sebi kaže shop, treba da omogući kupovinu; jednostavnu kupovinu.Međutim, koliko je tačno klikova potrebno od

Kako odabrati ERP?
Poslovni softver

Kako odabrati ERP poslovni softver?

Planiranje resursa kompanije uz pomoć informacionog sistema u vidu ERP-a predstavlja bitan deo IT strategije svake kompanije. Brzina i mogućnost prilagođavanja postali su ključni faktori