Novi način licenciranja, Start paket i novi Opšti uslovi poslovanja (01.05.2018)

Od 1.5.2018. godine imamo neke izmene:

1. Mogućnost kupovine trajnih licenci

Licenciranje softvera je prilično složena tema, i postoji puno varijanti na koji se poslovni softver može licencirati. Uglavnom se svodi na dve osnovne opcije: kupovina ili zakup. Obe imaju svojih prednosti i mana. Ukratko ću objasniti kako funkcionišu obe.

Kupovina licenci:

Podrazumeva da softver platite jednom i koristite ga zauvek. Za većinu kupaca je ovo zvuči najbolje i najjeftinije, što možda i jeste tako. Dok ne naiđu “izazovi”… A onda često bude sledeće: kada vam neko nešto proda, i kada prođe neki garantni period, onda vi automatski prelazite u drugi plan, i prodavac se fokusira na nalazak novog kupca. To je i logično, jer negde mora da se zaradi plata. I onda kada bude neki problem, nema ko da vam pomogne.

Zakup licenci:

Licence se plaćaju za određeni vremenski period, i nakon toga ako se ne produže, gubi se pravo na njih. Deluje zastrašujuće, ali ,… Vi i prodavac ste u stalnoj vezi i postoji obostrani interes da ta veza bude što bolja i da traje što duže. To po pravilu znači da ćete imati koga da zovete kada vam zatreba pomoć, treba neka dorada ili prosto usklađivanje sa zakonskim promenama.

Do sada smo imali u ponudi isključivo model zakupa softvera. I dalje smatramo da je to najbolji model za poslovni softver.
Ipak, odlučili smo ponuditi i model kupovine licenci, pošto smo imali dosta zahteva za tom opcijom plaćanja. Kako to onda funkcioniše? Kupite određeni broj licenci, platite ih po određenoj ceni i imate trajno pravo na korišćenje softvera. U okviru te cene imate pravo na update softvera u prvoj godini, kao i pravo da ugovorite i koristite našu podršku. Nakon isteka prve godine nudimo opciju godišnje pretplate kojom stičete pravo da i u narednoj godini imate najnovija ažuriranje softvera i pravo na podršku.

 

2. START paket više nije besplatan

Nakon više od 2 godine od postavke besplatnog poslovnog paketa za jednog korisnika, odlučili smo da taj paket malo unapredimo i da ga nadalje prodajemo po pristupačnoj ceni. Korisnici koji su registrovali besplatni Start paket ga i dalje mogu besplatno koristiti, ali za njega neće biti novih ažuriranja.

Zašto ovaj nepopularni potez?

Start paket je bio poseban softverski proizvod, odvojen od glavne linije razvoja. To znači da se na njegovom razvoju sve manje radilo, te bi vremenom on postao zastareo. Pošto nam nije cilj da nudimo softver oko kojega vam ne možemo pomoći, rešili smo da Start paket postane deo našeg glavnog paketa, te će ažuriranja biti puno češća, tj usklađena sa ažuriranjem TopBusiness paketa, što mislimo da je u interesu svih korisnika.
Pored toga, ukinuto je ograničenje u broju izdatih računa i broju artikala koji se mogu uneti.

 

3. Novi Opšti uslovi poslovanja

Postavljeni su novi Opšti uslovi poslovanja koji važe od 01.05.2018, promene su:

  • mogućnost trajne kupovine licenci uz opciju godišnje pretplate
  • promena cene Start paketa

Korisnici koji imaju važeći ugovor o licenciranju i/ili podršci, imaju uslove po Opštim uslovima koji su važili na dan potpisivanja ugovora.

U skladu sa novim opštim uslovima, postavljen je i novi cenovnik paketa. Cenovnik podrške se nije manjao, cena paketa su promenjene.

 

Najnovije

Izbor novog poslovnog softvera
Poslovni softver

Vodič za izbor novog poslovnog softvera

Zamena postojećeg poslovnog softvera ne mora biti bauk. Prelazak sa starog na novo poslovno rešenje zaista može biti jednostavno i čak cenovno pristupačnije nego što