Šta smo radili u prvom kvartalu 2018

Kratak izveštaj o tome šta smo radili u prvom tromesečju ove godine:

 • kompletna razrada agrarnog paketa:
  • vođenje lagera svojih i tuđih zaliha,
  • kartice lagera,
  • praćenje toka robe od ulaza do otkupa,
  • vođenje robe po godini roda
 • definivni prelaz na novu Firebird 3 SQL bazu podataka, što donosi brži rad sa podacima, i niz novih mogućnosti u daljem usavršavanju našeg softvera
 • mogućnost rasporeda troškova nabavke na ulaznim kalkulacijama po paletnim mestima
 • iskazivanje akcize na izlaznim računima
 • mogućnost da svaki korisnik softvera prilagodi pivot analitike prema svojim potrebama, kao i da kreira nove analitike vidljive samo njemu ili i svim korisnicima
 • dodatno razrada opcije za import artikala
 • prodajne akcije za period po izabranim magacinima/kupcima/artiklima
 • … i još mnogo dorada, ispravki i poboljšanja u našem softveru

Završavamo rad na novoj PDV evidenciji (čija primena je pomerena od 01.07.2018) i radimo na modulu obračuna zarada.

 

Dejan Šild (TopCode)

TopCode Software je agencija za izradu softvera sa sedištem u Subotici. Postoji u sadašnjem obliku od 2009. godine, kao naslednica agencije koja je bila osnovana 2003. godine. Osnovna delatnost je razvoj i implementacija poslovnog softvera TopBusiness system. Upoznajemo profesionalce: Dejan Šild