Šta smo radili u prvom kvartalu 2018

Kratak izveštaj o tome šta smo radili u prvom tromesečju ove godine:

 • kompletna razrada agrarnog paketa:
  • vođenje lagera svojih i tuđih zaliha,
  • kartice lagera,
  • praćenje toka robe od ulaza do otkupa,
  • vođenje robe po godini roda
 • definivni prelaz na novu Firebird 3 SQL bazu podataka, što donosi brži rad sa podacima, i niz novih mogućnosti u daljem usavršavanju našeg softvera
 • mogućnost rasporeda troškova nabavke na ulaznim kalkulacijama po paletnim mestima
 • iskazivanje akcize na izlaznim računima
 • mogućnost da svaki korisnik softvera prilagodi pivot analitike prema svojim potrebama, kao i da kreira nove analitike vidljive samo njemu ili i svim korisnicima
 • dodatno razrada opcije za import artikala
 • prodajne akcije za period po izabranim magacinima/kupcima/artiklima
 • … i još mnogo dorada, ispravki i poboljšanja u našem softveru

Završavamo rad na novoj PDV evidenciji (čija primena je pomerena od 01.07.2018) i radimo na modulu obračuna zarada.

 

Najnovije

Izbor novog poslovnog softvera
Poslovni softver

Vodič za izbor novog poslovnog softvera

Zamena postojećeg poslovnog softvera ne mora biti bauk. Prelazak sa starog na novo poslovno rešenje zaista može biti jednostavno i čak cenovno pristupačnije nego što