Šta smo radili u prvom kvartalu 2018

Kratak izveštaj o tome šta smo radili u prvom tromesečju ove godine:

 • kompletna razrada agrarnog paketa:
  • vođenje lagera svojih i tuđih zaliha,
  • kartice lagera,
  • praćenje toka robe od ulaza do otkupa,
  • vođenje robe po godini roda
 • definivni prelaz na novu Firebird 3 SQL bazu podataka, što donosi brži rad sa podacima, i niz novih mogućnosti u daljem usavršavanju našeg softvera
 • mogućnost rasporeda troškova nabavke na ulaznim kalkulacijama po paletnim mestima
 • iskazivanje akcize na izlaznim računima
 • mogućnost da svaki korisnik softvera prilagodi pivot analitike prema svojim potrebama, kao i da kreira nove analitike vidljive samo njemu ili i svim korisnicima
 • dodatno razrada opcije za import artikala
 • prodajne akcije za period po izabranim magacinima/kupcima/artiklima
 • … i još mnogo dorada, ispravki i poboljšanja u našem softveru

Završavamo rad na novoj PDV evidenciji (čija primena je pomerena od 01.07.2018) i radimo na modulu obračuna zarada.

 

Najnovije

webshop i karakteristike
Poslovni softver

Važne karakteristike i alati za svaki webshop

Jednostavan proces kupovine na webshopu Webshop, kako samo ime po sebi kaže shop, treba da omogući kupovinu; jednostavnu kupovinu.Međutim, koliko je tačno klikova potrebno od

Kako odabrati ERP?
Poslovni softver

Kako odabrati ERP poslovni softver?

Planiranje resursa kompanije uz pomoć informacionog sistema u vidu ERP-a predstavlja bitan deo IT strategije svake kompanije. Brzina i mogućnost prilagođavanja postali su ključni faktori