Omni-channel kupci i uspeh u online prodaji

omni-channel kupci

Omni-channel kupci i uspeh u online prodaji

Zauzeti mesto pod zvezdama i ostvariti uspeh u online prodaji je moguće uz posedovanje webshopa. Međutim, neophodno je poznavati nekoliko važnih činjenica. Neke činjenice se vezuju za vašu ciljanu publiku, a neke za sam webshop i prodaju. Pogledajte u nastavku o čemu je reč.

U moru informacija koje su danas dostupne kupcima, pronalazak vašeg webshopa, kupcu može biti težak. Ukoliko se pri tom uzme u obzir da mnogi webshopovi ne poseduju osnovne važne karakteristike niti koriste napredne alate, online prodaja zaista može biti bauk.

O osnovnim karakteristikama koje svaki webshop mora da poseduje i korisnim naprednim alatima možete pročitati u našem blog članku ovde. Kada je ovo ispoštovano, dalje treba težiti izgraditi digitalni ekoisistem.

Digitalni ekosistem podrazumeva optimizovanje digitalnog okruženja za vašu kompaniju. Digitalno okruženje obuhvata websajt/webshop, društvene mreže i ostale digitalne kanale komunikacije koji potpomažu razvoj brenda pa i samu prodaju. Da bi se optimizovalo ovakvo okruženje neophodno je koristiti kampanje, razvijati websajt, ulagati u marketing na društvenim mrežama, pisati blogove, koristiti e-mail marketing itd.

Na ovaj način dolazimo do mogućnosti nege savremenih kupaca tzv. omni-channel kupaca.

Šta su to omni-channel kupci?

Već izvesni broj godina je očigledno da kupci koriste više različitih uređaja za obavljanje procesa kupovine. Kada se govori o uređajima misli se na televiziju, računare, tablete i pametne telefone. Kupci uporedo koriste internet preko različitih uređaja, sagledavaju plasirane oglase i ponudu preko različitih uređaja i završavaju proces kupovine preko jednog od njih. Na ovaj način potencijalni kupci mogu pogledati sadržaj vašeg webshopa preko telefona, zatim isti sadržaj posetitti preko tableta, a samu kupovinu završiti preko računara.

Ovakve kupce nazivamo omni-channel kupcima.

Kako akvizirati omni-channel kupce?

omni-channel kupci i webshop

Kada je izgrađen i optimizovan digitalni ekosistem, povećavaju se šanse da potencijalni kupci primete vaš brend, da isti postanu vaši pratioci i na kraju i kupci. Međutim, ovaj proces nije tako jednostavan.

Zašto?

Često se u praksi koristi jedan prodajni kanal, umesto da se kombinuju svi raspoloživi kanali u okviru prodajne strategije. Ovo bi podrazumevalo da se koristi omni-channel pristup odnsno sve raspoložive platforme za akviziciju, sve njihove prednosti kako bi se ostvarila prodaja. Kao primer se mogu navesti kampanje na društvenim mrežama koje utiču na pozicioniranje brenda u svesti kupaca. Datim kampanjama se potencijalni kupci mogu odvesti na landing stranicu kako bi dobili neku vrednost, npr. e-book. Zatim se ostavljanjem svog e-maila za e-book uvlače u prodajni levak e-mail marketinga. Nakon izvesnog vremena ostavljenog da se konverzija desi, potencijalni kupci opet mogu biti ciljani drugim kanalima marketinga kako bi se zaokružio celokupan proces akvizicije omni-channel pristupa.

Potencijalne greške kod omni-channel pristupa

Omni-channel pristup pokazuje raznorodne načine kako potencijalni kupci putem npr. pretrage na tabletu, zatim otvaranja webshopa na telefonu, ponovnog pretraživanja na laptopu i možda i kliktanja na Google reklame, dolaze do proizvoda koji žele da kupe. Sav sadržaj koji se plasira na različitim uređajima shodno omni-channel pristupu, mora biti i prilagođen datim uređajima. Potencijalna greška koja se može javiti jeste upravo izostanak prilagođenosti webshopa različitim uređajima na kojima se prikazuje. Drugim rečima, webshop mora biti responsive.

Pored samog prilagođavanja veličinama različitih ekrana, sadržaj takođe mora biti optimizovan. Ne retko se sadržaj mora preraditi u zavisnosti od uređaja do uređaja i prilagoditi modernom kupcu.

Šta ovo znači?

Opšte poznata je činjenica da je raspon pažnje ljudi danas kraći nego kod zlatne ribice, što je prema naučnim istraživanjima manje od 9 sekundi. Shodno ovome, u prvih nekoliko sekundi je neophodno uhvatiti pažnju potencijalnog kupca odnosno posetioca vašeg webshopa i jasno i glasno mu ponuditi po ono šta je došao kupiti. Ovome pomaže jasan i čitljiv logo, jednostavna navigacija, lak proces kupovine i plaćanja, ali i prvobitno napomenut prilagođen sadržaj datom ekranu.

Ukoliko se npr. webshop poseti preko telefona, i ukoliko se u prvom skrolu učita samo ogromna slika, zatim u drugom samo naslov i delimično neke informacije, postoji velika šansa da potencijalni kupac napusti webshop shodno da u prva 2-3 skrolovanja nije našao ono što mu je bilo potrebno. Ukoliko tome pridodamo turbulento životno okruženje i brzi način života koji nas okružuje, zaista je bitno uložiti vremena i razmišljanja u kvalitetan i responsiv webshop.

Naša TopBusiness kompanija nudi savremeno responsive rešenje webshopa sa širokim dijapazonom mogućnosti. TopBusiness webshop pored same online prodavnice nudi mogućnost uvezivanja online shopa sa ERP poslovnim softverom koji može obuhvatiti sve procese vašeg poslovanja.

Na ovaj način osim što ćete imati zdravu osnovu za sve marketing aktivnosti, moći ćete da digitalizujete svoje poslovanje, unapredite poslovne procese i olakšate sebi život.

Ovakvim pristupom biznisu nećete beskonačno ulagati u marketing kanale, a da prethodno nemate pravilno izgrađenu osnovu za akviziranju modernog omni-channel kupca.

Ukoliko imate još pitanja, zakažite besplatnu prezentaciju našeg TopBusiness webshop i ERP rešenja i uverite se u sve mogućnosti koje vam sveobuhvatan pristup biznisu pruža.

Najnovije

Izbor novog poslovnog softvera
Poslovni softver

Vodič za izbor novog poslovnog softvera

Zamena postojećeg poslovnog softvera ne mora biti bauk. Prelazak sa starog na novo poslovno rešenje zaista može biti jednostavno i čak cenovno pristupačnije nego što