Šta smo radili u prvoj polovini 2016

TopBusiness poslovni softver se stalno unapređuje. Pošto duže vreme nismo objavljivali na čemu radimo, vreme je da to ispravimo.

U proteklom periodu značajnije dorade su:

 • dorađena knjiga šanka (DPU) i novi KEP obrazac
 • razne dorade i ispravke vezane za opciju sinhronizacije podataka između više maloprodaja i centrale
 • dorade na POS (kasa) modulu – mogućnost stavljanja računa na čekanje da bi se mogli unosti drugi računi, unapređeno i olakšano pravljenje povrata od kupca,
 • mogućnost unosa poklon bonova u maloprodaji
 • mogućnost da korisnik sam definiše dodatna obeležja za kupce i dobavljače, kao i unos više kontakt osoba
 • dorada opcija za pravljenje i štampanje ugovora
 • dodate opcije za CRM, praćenje leadova, integracija sa Team Viewerom
 • promene na vizuelnim detaljima, integrisana video uputstva i online help u samom programu
 • brže proknjižavanje dokumenata, bez nepotrebnih pitanja
 • razrađen unos narudžbenica za dobavljače, automatsko dodavanje prodaje za period, pregled prodaje po mesecima, dopuna do minimalnih zaliha
 • urađen Rest server za mogućnost povezivanja sa web aplikacijama (web shop)
 • analiza poručenog – naručenog – isporučenog, po robi i kupcima/dobavljačima
 • urađen modul za praćenje tokova novca, priliva i rashoda (CashFlow) – deo Profi paketa
 • velike dorade na paketu Servisa
 • mogućnost slanja bulk sms-a preko raznih web provajdera
 • mogućnost čitanja elektronskih ličnih karti (sa čipom)
 • urađene opcije exporta i importa odvaga između različitih preduzeća koja koriste TopBusiness softver
 • postavljen je i novi web sajt
 • i još mnogo manjih dorada i ispravki

U narednom periodu planiramo veće dorade na modulima za finansije i proizvodnju.

Cilj nam je do kraja godine migrirati sve korisnike na novu Firebird 3 bazu podataka koja donosi gomilu unapređenja i mnogo bolje performanse!

Novu verziju START paketa, usklađenu sa aktuelnom verzijom TopBusiness softvera (2016.3.536.285), možete preuzeti sa ovog linka – PREUZMI NOVU verziju START paketa!

Za korisnike koji su prerasli našu START verziju, preporučujemo da pogledaju naše ostale verzije iz palete TopBusiness proizvoda.

Najnovije

Prodajni podsticaj i lojalnost
Poslovni softver

Kako ostvariti prodajni podsticaj i lojalnost kupaca?

Na online tržištu više nije tajna da su različiti prodajni podsticaji i programi lojalnosti postali efikasno marketinško i prodajno sredstvo. Prodajni podsticaji i programi lojalnosti