Šta smo radili u prvoj polovini 2016

TopBusiness poslovni softver se stalno unapređuje. Pošto duže vreme nismo objavljivali na čemu radimo, vreme je da to ispravimo.

U proteklom periodu značajnije dorade su:

 • dorađena knjiga šanka (DPU) i novi KEP obrazac
 • razne dorade i ispravke vezane za opciju sinhronizacije podataka između više maloprodaja i centrale
 • dorade na POS (kasa) modulu – mogućnost stavljanja računa na čekanje da bi se mogli unosti drugi računi, unapređeno i olakšano pravljenje povrata od kupca,
 • mogućnost unosa poklon bonova u maloprodaji
 • mogućnost da korisnik sam definiše dodatna obeležja za kupce i dobavljače, kao i unos više kontakt osoba
 • dorada opcija za pravljenje i štampanje ugovora
 • dodate opcije za CRM, praćenje leadova, integracija sa Team Viewerom
 • promene na vizuelnim detaljima, integrisana video uputstva i online help u samom programu
 • brže proknjižavanje dokumenata, bez nepotrebnih pitanja
 • razrađen unos narudžbenica za dobavljače, automatsko dodavanje prodaje za period, pregled prodaje po mesecima, dopuna do minimalnih zaliha
 • urađen Rest server za mogućnost povezivanja sa web aplikacijama (web shop)
 • analiza poručenog – naručenog – isporučenog, po robi i kupcima/dobavljačima
 • urađen modul za praćenje tokova novca, priliva i rashoda (CashFlow) – deo Profi paketa
 • velike dorade na paketu Servisa
 • mogućnost slanja bulk sms-a preko raznih web provajdera
 • mogućnost čitanja elektronskih ličnih karti (sa čipom)
 • urađene opcije exporta i importa odvaga između različitih preduzeća koja koriste TopBusiness softver
 • postavljen je i novi web sajt
 • i još mnogo manjih dorada i ispravki

U narednom periodu planiramo veće dorade na modulima za finansije i proizvodnju.

Cilj nam je do kraja godine migrirati sve korisnike na novu Firebird 3 bazu podataka koja donosi gomilu unapređenja i mnogo bolje performanse!

Novu verziju START paketa, usklađenu sa aktuelnom verzijom TopBusiness softvera (2016.3.536.285), možete preuzeti sa ovog linka – PREUZMI NOVU verziju START paketa!

Za korisnike koji su prerasli našu START verziju, preporučujemo da pogledaju naše ostale verzije iz palete TopBusiness proizvoda.

Najnovije

Izbor novog poslovnog softvera
Poslovni softver

Vodič za izbor novog poslovnog softvera

Zamena postojećeg poslovnog softvera ne mora biti bauk. Prelazak sa starog na novo poslovno rešenje zaista može biti jednostavno i čak cenovno pristupačnije nego što