Category Archives for "Ekonomija"

Knjiženje POPDV

U verziji 2018.3 smo kompletirali POPDV evidenciju! Potrudili smo se da što manje opteretimo korisnike softvera, te da se i ona vodi automatski koliko je moguće, kao i knjiženje u glavnu knjigu.prilikom definisanja modela knjiženja za glavnu knjigu podešava se i na koju poziciju ide knjiženje u POPDVu najprostijem slučaju korisnik nakon unosa dokumenta (računa, […]

Objavljene su izmene i dopune poreskih zakona koje su u primeni od 01.01.2018. godine

U “Službenom glasniku RS“ broj 113/2017 objavljene su izmene i dopune poreskih i drugih zakona od značaja za poslovanje privrednih subjekata. Većina izmena primenjivaće se počev od 1. januara 2018. godine. Najvažnije izmene poreskih propisa Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dobit pravnih lica izmene u oblasti priznavanja rashoda po osnovu amortizacije; […]

OVERAVANJA ZDRAVSTVENIH KARTICA ZA ZAPOSLENE

OD 1. OKTOBRA 2017. GODINE UKINUTA OBAVEZA OVERAVANJA ZDRAVSTVENIH KARTICA ZA ZAPOSLENE, NEZAPOSLENE I NOVE PENZIONERE Automatska overa kartica omogućena je povezivanjem pet državnih institucija u jedinstvenu bazu informacija. RFZO, kao vlasnik kartice, uvezan je sa bazama podataka Poreske uprave, CROSO, PIO i NSZZ Nema više overavanja zdravstvenih kartica, što znači da 150.000 poslodavaca u […]