Brzi vodič

Danas na tržištu postoji velika ponuda različitih softvera! Uzevši u obzir sve što se nudi, definitivno nije jednostavno izabrati dobar i odgovarajući poslovni softver.

Tag Archives for " barkodovi "

TBS novosti i dorade pred kraj godine 2015

Mali info šta smo radili od septembra: ubačen import iz excela na unosu više tipova dokumenata, kao i importovanje cenovnika i šifarnika duvanskih proizvoda mogućnost dodavanja ili skeniranje priloga (slika, pdf, xls, itd) za bilo koji dokument, kao i u delovodniku (do sada je moglo samo da se skeniraju slike) mogućnost unosa više barkodova za […]

Planirana poboljšanja za TopBusiness System

Urađeno je mnogo poboljšanja u TBS: modul za vođenje auto servisa, direktna štampa svih pregleda, vođenje maloprodaje sa više odeljaka, izveštaj o prodaji duvanskih proizvoda, zatvaranje kompenzacija i kreiranje predloga za kompenzaciju, poboljšanja u procesu inventarisanja, doteran rad sa barkodovima, kao i unos i štampa maloprodajnih kalkulacija, nabavna i prodajna cena na robnim karticama… I […]