Brzi vodič

Danas na tržištu postoji velika ponuda različitih softvera! Uzevši u obzir sve što se nudi, definitivno nije jednostavno izabrati dobar i odgovarajući poslovni softver.

Tag Archives for " konta "

TBS ažuriranja i dorade

u zadnjih nekoliko updeta imamo mnogo manjih korekcija i nekoliko krupnijih dorada:  šifarnik konta – omogućava da na jednostavan način promene konta koja se koriste u standardnim modelima knjiženja, bez potrebe da se menjaju sami modeli, prilagođeno je i za automatske promene ako se bude menjao kontni plan bolja kontrola zatvaranja avansnih uplata preko računa, na […]